Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNYDecyzja o odmowie nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego

Dyrektor szkoły wydaje nauczycielowi decyzję o odmowie nadania stopnia nauczyciela kontraktowego. Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego decyzja powinna zawierać: oznaczenie organu wydającego decyzję, datę wydania decyzji, oznaczenie strony, powołanie podstawy prawnej, rozstrzygnięcie i jego uzasadnienie faktyczne oraz prawne, a także pouczenie, czy i w jakim trybie nauczycielowi przysługuje prawo do odwołania się od decyzji. Tak sporządzoną decyzję podpisuje dyrektor – jako osoba upoważniona do jej wydania – podając jednocześnie swoje imię i nazwisko oraz zajmowane stanowisko służbowe. 

Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
Kategoria: Dokumentacja kadrowa
Data publikacji: 4 Listopad 2014
archiwum


Podgląd dokumentu

DOKUMENTACJA NA ŻYCZENIE

Jeśli nie jesteś pewien w jakiej sytuacji wykorzystać znaleziony
dokument,
jeśli nie wiesz jak go wypełnić, chciałbyś zweryfikować czy
prawidłowo prowadzisz podobną dokumentację - zapytaj naszych ekspertów!

W Twojej placówce potrzebna jest specjalna wersja dokumentu?
Zgłoś nam czego potrzebujesz,
a eksperci opracują indywidualną wersję dokumentacji.

Copyright 2019 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT