Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNYBaza aktów prawnych

Wpisz szukaną frazę:
 • Tradycja coroczna – sprawdzamy obowiązujące ustawy oświatowe na dzień 1 stycznia 2022 r.

  czytaj dalej >>

  Obowiązujący 3 stycznia 2022
 • Komentarz – kolejne zawody szkolnictwa branżowego

  czytaj dalej >>

  Obowiązujący 3 stycznia 2022
 • Komentarz w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa, także w jednostkach systemu oświaty

  czytaj dalej >>

  Obowiązujący 9 listopada 2021
 • Komentarz w sprawie programu wsparcia szkolnej infrastruktury o nazwie „Laboratoria przyszłości”

  czytaj dalej >>

  Obowiązujący 9 listopada 2021
 • Komentarz – zmiany w wymogach kwalifikacyjnych nauczycieli szkół i placówek artystycznych

  czytaj dalej >>

  Obowiązujący 19 października 2021
 • Komentarz w sprawie kolejnych zmian w kształceniu zawodowym

  czytaj dalej >>

  Obowiązujący 19 października 2021
 • Komentarz – zmiany zasad kierowania do młodzieżowych ośrodków wychowawczych

  czytaj dalej >>

  Obowiązujący 14 września 2021
 • Komentarz w sprawie sposobu zawieszania przez dyrektorów pracy szkół i placówek od 1 września 2021 r. w związku ze stanem epidemii w Polsce – zagrożenie czwartą falą

  I. Od 31 maja 2020 r. nie obowiązują przepisy określające na terenie całej Polski czasowe ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

  czytaj dalej >>

  Obowiązujący 3 sierpnia 2021
 • Komentarz w sprawie zmian w rozporządzeniu w sprawie świadectw i dokumentów szkolnych

   I. 2 lipca 2021 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1203 rozporządzenie MEiN z dnia 29 czerwca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków, które weszło w życie z dniem 3 lipca 2021 r. z wyjątkiem § 1 pkt 5a, pkt 5b, pkt 5d w zakresie odesłania do ust. 5a, a także pkt 9, które wchodzą w życie z dniem 1 września 2021 r.

  czytaj dalej >>

  Obowiązujący 3 sierpnia 2021
 • Komentarz w sprawie zmian w kształceniu zawodowym branżowym od 1 września 2021 r.

  Od stycznia 2021 r. MEN wydało kilka rozporządzeń dotyczących zmian w organizacji kształcenia zawodowego.

  czytaj dalej >>

  Obowiązujący 1 lipca 2021
 • Ogłoszono jednolity tekst ustawy Prawo oświatowe

  17 czerwca 2021 r. ogłoszono jednolity tekst ustawy Prawo oświatowe.

   

  Od teraz, powołując się na ustawę, należy wskazywać: Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (tekst jedn. Dz.U. z 2021 r., poz. 1082).

  Obowiązujący 17 czerwca 2021
 • Uproszczone zasady uzyskiwania zgody na kształcenie poza przedszkolem i szkołą

  I. Parlament przyjął uproszczone zasady uzyskiwania zgody na kształcenie poza przedszkolem i szkołą (tzw. edukacja domowa) dokonując zmian w art. 37 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910, ze zm. w 2020 r. poz. 1378, w 2021 r. poz. 4).
  Nowe zasady będą obowiązywać od 1 lipca 2021 r.

  czytaj dalej >>

  Obowiązujący 8 czerwca 2021
 • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI I NAUKI z dnia 28 maja 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

  28 maja opublikowano rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Uregulowano w nim kwestię organizacji i przeprowadzania, a także finansowania zajęć wspomagających dla uczniów.

  Obowiązujący 28 maja 2021
 • Zmiany ustawy – Prawo oświatowe w zakresie monitorowania losów absolwentów szkół ponadpodstawowych

  I. 2 kwietnia 2021 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 619 ustawę z dnia 25 lutego 2021 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw – weszła w życie z dniem 3 kwietnia 2021 r. z wyjątkami,
  Ustawa weszła w życie z dniem 3 kwietnia 2021 r., z wyjątkiem:

  czytaj dalej >>

  Obowiązujący 10 maja 2021
 • Kryteria podziału rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2021 r.

  23 marca 2021 r. MEiN opublikowało na swojej stronie internetowej kryteria podziału rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2021.

  czytaj dalej >>

  Obowiązujący 10 maja 2021Copyright 2022 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT