Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

ZAMÓW DOKUMENT

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne  Zwolnienie od pracy opisane w pytaniu przysługuje w pełnym lub niepełnym wymiarze godzin, na podstawie art. 31 ustawy z dnia 23.05.1991 r. o związkach zawodowych. W...

PORADA PRAWNA

W mojej szkole została oddelegowana (na podstawie pisma skierowanego do dyrektora szkoły przez wiceprezesa Zarządu Oddziału ZNP) do pracy w biurze Oddziału ZNP nauczycielka na cały etat tj. 18/18 na okres kadencji. Czy nadal jest ona członkiem Rady Pedagogicznej i czy takie oddelegowanie jest właściwe, jeżeli członkami tej organizacji są nauczyciele wszystkich szkół w gminie oraz szkół średnich podlegających starostwu powiatowemu?

 

Zwolnienie od pracy opisane w pytaniu przysługuje w pełnym lub niepełnym wymiarze godzin, na podstawie art. 31 ustawy z dnia 23.05.1991 r. o związkach zawodowych. W zależności od wniosku zarządu zakładowej organizacji związkowej zwolnienia od pracy udzielane są z zachowaniem prawa do wynagrodzenia lub bezpłatnie.

 

Zgodnie z § 4 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11.06.1996 r. w sprawie trybu udzielania urlopu bezpłatnego i zwolnień od pracy pracownikom pełniącym z wyboru funkcje w związkach zawodowych (...), pracodawca jest obowiązany, na wniosek zarządu zakładowej organizacji związkowej, zwolnić pracownika z obowiązku świadczenia pracy na okres kadencji w zarządzie tej organizacji, jeżeli zakładowa organizacja związkowa wykaże we wniosku, że zachodzą okoliczności uzasadniające udzielenie zwolnienia, o których mowa w art. 31 ust. 1 ustawy o związkach zawodowych.

Oddział, zgodnie ze Statutem ZNP, jest międzyzakładową organizacją związkową o uprawnieniach zakładowej organizacji związkowej w rozumieniu ustawy o związkach zawodowych i prawa pracy.

Na podstawie art. 69 ust. 3 ustawy z dnia 14.12.2016 r. - Prawo oświatowe, w skład Rady Pedagogicznej wchodzą przede wszystkim: dyrektor szkoły i wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole. Nauczyciel oddelegowany do pracy w związkach zawodowych nadal jest nauczycielem zatrudnionym w szkole, jednak w przypadku całkowitego zwolnienia od pracy (w pełnym wymiarze) oddelegowanie będzie usprawiedliwieniem nieobecności na posiedzeniach rady pedagogicznej.

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Podstawa prawna

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

PODOBNE PROBLEMY

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2019 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT