Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne Przepisy prawa oświatowego nie regulują szczegółów, o których mowa w pytaniu. Od wielu lat dyrektorzy szkół próbują rozwiązać problem. Wg mojej opinii, szkoła...

PORADA PRAWNA

17 listopada 2016 Prawo oświatowe

Uczeń ma zwolnienie z basenu na cały semestr. Uczestniczy w zajęciach w-f w sali. Rodzic napisał zgodę by dziecko w tym czasie szło do domu. Wg mnie powinno być w szkole i realizować w innej formie w-f. Proszę o podstawę prawną w tym przypadku i czy mamy rację co do pozostawienia ucznia w szkole, gdy nie jedzie na basen?

Przepisy prawa oświatowego nie regulują szczegółów, o których mowa w pytaniu. Od wielu lat dyrektorzy szkół próbują rozwiązać problem. Wg mojej opinii, szkoła postępuje zgodnie z intencją ustawodawcy: zwalnia z zajęć na basenie na podstawie opinii lekarza, nie zwalnia z zajęć wf, które mogą być prowadzone w innej formie. Generalnie chodzi o aktywność fizyczną ucznia i krzewienie kultury fizycznej wśród uczniów. Dyrektor bowiem przygotowuje propozycję zajęć do wyboru przez uczniów, uwzględniając: 1) potrzeby zdrowotne uczniów, ich zainteresowania oraz osiągnięcia w danym sporcie lub aktywności fizycznej; 2) uwarunkowania lokalne; 3) miejsce zamieszkania uczniów; 4) tradycje sportowe środowiska lub szkoły; 5) możliwości kadrowe. Propozycję te po uzgodnieniu z organem prowadzącym i po zaopiniowaniu przez radę pedagogiczną i radę szkoły lub radę rodziców, dyrektor szkoły przedstawia do wyboru uczniom. Uczniowie, z wyłączeniem uczniów pełnoletnich, dokonują wyboru zajęć za zgodą rodziców. Zajęcia do wyboru przez uczniów mogą być realizowane jako: • zajęcia sportowe, • zajęcia sprawnościowo-zdrowotne, • zajęcia taneczne, • aktywna turystyka. W szkole mogą zostać zorganizowane zajęcia w określonym zakresie, jeżeli takie są potrzeby edukacyjne i zainteresowania uczniów oraz jeżeli szkoła dysponuje możliwościami organizacyjnymi, kadrowymi i finansowymi.

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2011 r. w sprawie dopuszczalnych form realizacji obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego , w szczególności § 3.

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

PODOBNE PROBLEMY

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2022 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT