Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

DOKUMENT DO SPRAWDZENIA

ZAMÓW DOKUMENT

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne Na podstawie § 2 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie świadectwa pracy (Dz.U. z 2018 r., poz. 1289 ze...

PORADA PRAWNA

12 lutego 2020 Kadry

Psycholog szkolny był zatrudniony na 1/2 etatu od dnia 01.09.2018-31.08.2019 (umowa na czas określony) oraz od dnia 01.09.2019-31.01.2020 (umowa na czas określony). Umowa została rozwiązana za porozumieniem stron. Za rok 2019 psycholog otrzymał urlop za okres odpowiadający feriom letnim i zimowym. W styczniu 2020 r. ferie zimowe wypadały w dniach 13.01.-26.01. Psycholog wykorzystał w tym okresie urlop w wymiarze 14 dni. Mamy wątpliwość dotyczącą świadectwa pracy - jak powinien wygląd zapis o wykorzystanym urlopie? Ile dni wykorzystanego urlopu powinno się wpisać w świadectwie pracy?

Na podstawie § 2 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie świadectwa pracy (Dz.U. z 2018 r., poz. 1289 ze zm.), w świadectwie pracy zamieszcza się informacje niezbędne do ustalenia uprawnień ze stosunku pracy i uprawnień z ubezpieczeń społecznych, dotyczące urlopu wypoczynkowego przysługującego pracownikowi w roku kalendarzowym, w którym ustał stosunek pracy i wykorzystanego w tym roku. W ustępie 6 pkt 1 wzoru świadectwa pracy należy wpisać urlop wypoczynkowy wykorzystany w roku kalendarzowym, w którym ustał stosunek pracy. W związku z tym, że w styczniu 2020 r. nauczyciel wykorzystał urlop w czasie ferii zimowych, należy wpisać 14 dni urlopu w świadectwie pracy w ustępie 6 pkt 1. Wynika to z tego, że godnie z art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela, Dz. U. z 2019 r., poz. 2215 nauczycielowi zatrudnionemu w szkole, w której w organizacji pracy przewidziano ferie szkolne, przysługuje urlop wypoczynkowy w wymiarze odpowiadającym okresowi ferii i w czasie ich trwania. Wymiaru urlopu nauczyciela w szkole feryjnej nie przelicza się proporcjonalnie do wymiaru zatrudnienia. 

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2020 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT