Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne Na podstawie art. 42 ust. 5c ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1762) nauczycielom realizującym w ramach stosunku pracy obowiązki...

PORADA PRAWNA

19 kwietnia 2022 Kadry

Nauczycielowi realizującemu pełne pensum zajęć o wymiarze 18 godz. przydzielono 4 godziny zajęć świetlicowych (4/24). Czy należy uśrednić pensum, które w tym przypadku wynosi 19 godzin? Z wyliczenia ponad wymiar realizowanych godzin tj. 22-19 wynika, że ma 3 godziny ponad wymiar. Czy w związku z powyższym wypłata powinna uwzględniać 3 godziny wynikające z wyliczeń czy 4 godziny, które faktycznie przepracowuje?

Na podstawie art. 42 ust. 5c ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1762) nauczycielom realizującym w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin zajęć tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć ustala się jako iloraz łącznej liczby realizowanych godzin i sumy części etatów realizowanych w ramach poszczególnych tygodniowych wymiarów godzin zajęć, przy czym wynik zaokrągla się do pełnych godzin w ten sposób, że czas zajęć do pół godziny pomija się, a powyżej pół godziny liczy się za pełną godzinę. Godziny wyliczone ponad ten wymiar stanowią godziny ponadwymiarowe. Powyższy przepis należy stosować do ustalania obowiązkowego wymiaru zajęć nauczyciela realizującego w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, bez względu na liczbę/wymiar godzin przydzielonych nauczycielowi w ramach każdego stanowiska. Pensum w tak sposób obliczone jest stosowanie do każdego nauczyciela, któremu przydzielono zajęcia z różnych wymiarów niezależnie od tego, czy w jednym z nich ma pełen etat, czy nie. Pensum ustalone w ten sposób nazywa się pensum łączonym, a nie pensum uśrednionym. Pensum uśrednione ustala się wtedy, gdy w szkole w różnych miesiącach nauczyciel ma różną liczbę godzin.

Wypłata powinna uwzględniać 3 godziny ponadwymiarowe wynikające z wyliczeń, które nauczyciel będzie realizował ponad ustalone pensum łączone.
 

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

PODOBNE PROBLEMY

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2022 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT