Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne Nauczyciel doskonali się zawodowo w ramach ogólnego czasu pracy, jeśli takie polecenie wyda mu dyrektor (art. 7 ust. 1 i art. 42 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r....

PORADA PRAWNA

08 listopada 2021 Prawo oświatowe

Nauczyciel był na szkoleniu w sobotę. Czy należy się za to dzień wolny? Zgodnie z KP powinien mieć dzień wolny, jednak art. 42c KN mówi, że dzień wolny należy się tylko wtedy, gdy nauczyciel prowadził zajęcia. Jesteśmy przedszkolem państwowym pracującym wg KN. Według mnie obowiązują mnie przepisy KN, natomiast w sprawach nieuregulowanych w KN odwołuję się do KP. Proszę rozwiać moje wątpliwości.

Nauczyciel doskonali się zawodowo w ramach ogólnego czasu pracy, jeśli takie polecenie wyda mu dyrektor (art. 7 ust. 1 i art. 42 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela, Dz. U. z 2021 r., poz. 1762; dalej KN). Zakładając, że nauczyciel takie polecenie otrzymał, wykonywał pracę w sobotę. Ponieważ podczas szkolenia nauczyciel nie prowadził zajęć dydaktycznych z uczniami, nie ma zastosowania art. 42c ust. 3 KN, zgodnie z którym za zajęcia dydaktyczne, wychowawcze lub opiekuńcze, wykonywane w dniu wolnym od pracy, nauczyciel otrzymuje inny dzień wolny od pracy. Ustawa KN nie reguluje zagadnienia uprawnień nauczyciela, gdy zostanie przekroczony ogólny czas pracy z innych powodów niż prowadzenie zajęć z uczniami w dniu wolnym od pracy. Dlatego w razie przekroczenia 5-dniowego tygodnia czasu pracy z uwagi na pracę wykonywaną sobotę (w dniu wolnym od pracy) w ramach ogólnego czasu pracy, poprzez odesłanie z art. 91c ust. 1 KN zastosowanie mają regulacje dotyczące ogółu pracowników o pracy w godzinach nadliczbowych. Zgodnie z art. 1513 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r., poz. 1320 ze zm.), praca w 6. dniu tygodnia jest pracą w godzinach nadliczbowych (z powodu przekroczenia 5-dniowego tygodnia pracy, o którym mowa w art. 42c ust. 1 KN), za którą przysługuje w zamian inny dzień wolny od pracy udzielony pracownikowi do końca okresu rozliczeniowego, w terminie z nim uzgodnionym. Nauczycielowi przysługuje dzień wolny, gdy na polecenie dyrektora wziął udział w szkoleniu w sobotę. 

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

PODOBNE PROBLEMY

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2022 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT