Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne Dla ucznia z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego organizuje się zajęcia rewalidacyjne, dostosowane do indywidualnych potrzeb edukacyjnych i możliwości...

PORADA PRAWNA

19 marca 2015 Prawo oświatowe

Jeżeli uczeń z orzeczeniem o kształceniu specjalnym ma 2 godziny rewalidacyjne oraz zalecenie zajęć logopedycznych czy w ramach tych zajęć można realizować 1 godz rewalidacji i 1 godz zajęć logopedycznych?

Dla ucznia z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego organizuje się zajęcia rewalidacyjne, dostosowane do indywidualnych potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych dzieci, które zostały wskazane w orzeczeniu poradni psychologiczno-pedagogicznej. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 204), uczniowie niepełnosprawni zapisani do klasy ogólnodostępnej lub integracyjnej powinni mieć 2 godziny obowiązkowych zajęć rewalidacyjnych tygodniowo, a w oddziałach specjalnych 1150 godzin rewalidacyjnych na cały etap edukacyjny (średnio10 godzinom zajęć). Zajęcia logopedyczne mogą być realizowane z uczniem posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, zarówno w ramach godzin z pomocy psychologiczno-pedagogicznej jak i zajęć rewalidacyjnych, jeżeli takie wskazania wynikają z zapisów orzeczenia. Uczeń z orzeczeniem o kształceniu specjalnym, który ma 2 godziny rewalidacyjne oraz zalecenie zajęć logopedycznych, może realizować 1 godzinę rewalidacji i 1 godzinę zajęć logopedycznych.

 

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

PODOBNE PROBLEMY

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2022 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT