Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

DOKUMENT DO SPRAWDZENIA

ZAMÓW DOKUMENT

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne Za czas urlopu macierzyńskiego dyrektor nie zachowuje prawa do wynagrodzenia za pracę; zamiast niego otrzymuje natomiast zasiłek macierzyński (art. 80 i art. 184 ustawy z dnia...

PORADA PRAWNA

04 stycznia 2021 Inne

Jak przeliczane jest wynagrodzenie dyrektora na urlopie macierzyńskim: dyplomowany z 12-letnim stażem pracy, a jak nauczyciela dyplomowanego z 12-letnim stażem pracy? Czy zasiłek macierzyński otrzymuje się jednorazowo po sześciu miesiącach?

Za czas urlopu macierzyńskiego dyrektor nie zachowuje prawa do wynagrodzenia za pracę; zamiast niego otrzymuje natomiast zasiłek macierzyński (art. 80 i art. 184 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1320). Zgodnie z art. 36 ust. 1 w zw. z art. 47 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 870), podstawę wymiaru zasiłku macierzyńskiego stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacone za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc, w którym nauczycielka – dyrektor urodziła dziecko. Miesięczna podstawa zasiłku obejmuje więc w szczególności wynagrodzenie zasadnicze (uzależnione od stopnia awansu, ale sprzed okresu rozpoczęcia urlopu), dodatek stażowy i funkcyjny (oraz ewentualnie inne składniki wynagrodzenia przysługujące w czasie urlopu zgodnie z art. 41 ust. 2 ww. ustawy i wymienione w art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2215), przy czym wszystkie te składniki są uwzględnione jako średnia miesięczna wyliczona ze składników wynagrodzenia wypłaconych w ciągu 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc, w którym nauczycielka – dyrektor urodziła dziecko. Na wysokość zasiłku wpływa więc sytuacja płacowa nauczyciela przed rozpoczęciem urlopu macierzyńskiego, a nie ściśle stopień awansu, staż pracy i powierzona funkcja w trakcie urlopu macierzyńskiego. Analogicznie, nauczyciel bez funkcji kierowniczej w podstawie zasiłku ma uwzględnione wynagrodzenie zasadnicze i dodatek stażowy (oraz ewentualnie inne składniki wynagrodzenia wymienione w art. 30 ust. 1 KN, przysługujące w czasie trwania urlopu) jako średnia z wypłat z 12 miesięcy poprzedzających miesiąc urodzenia dziecka. Zgodnie z art. 180 § 1 pkt 1 KP w zw. z art. 29a ust. 1 ww. ustawy, zasiek macierzyński w przypadku urodzenia jednego dziecka przysługuje przez 20 tygodni a nie przez 6 miesięcy. Zasiłek zasadniczo powinien być wypłacany raz w miesiącu, chyba że ZUS nie będzie dysponował wymaganą dokumentacją; wówczas pierwsza wypłata nastąpi w ciągu 30 dni od daty złożenia dokumentów niezbędnych do stwierdzenia uprawnień do zasiłku (art. 64 ust. 1 ww. ustawy).

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2021 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT