Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny, z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący przedszkole, zgodnie z § 12 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji...

PORADA PRAWNA

17 czerwca 2021 Prawo oświatowe

Czy w przedszkolu, które pracuje w okresie wakacyjnym, trzeba udzielać pomocy psychologiczno-pedagogicznej po 30 czerwca? Pomoc została dziecku przyznana we wrześniu, a czas udzielanej pomocy w dokumentach określony jest na rok szkolny.

Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny, z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący przedszkole, zgodnie z § 12 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz.U. z 2019 r., poz. 502). Przedszkole po dniu 30 czerwca 2021 r. powinno więc realizować wszystkie swoje zadania, w tym z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Żadnych ograniczeń czasowych w tym zakresie nie zawiera również rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U. z 2020 r., poz. 1280). W związku z tym skoro po dniu 30 czerwca 2021 r. przedszkole nie ma przerwy w działalności, to powinno udzielać dziecku pomocy psychologiczno-pedagogicznej, która jemu przysługuje do końca roku szkolnego.

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2022 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT