Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

DOKUMENT DO SPRAWDZENIA

ZAMÓW DOKUMENT

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne Zgodnie z art. 44za ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2020 r., poz. 1327), słuchacz kończy szkołę policealną, jeżeli: 1) w wyniku...

PORADA PRAWNA

07 lipca 2021 Prawo oświatowe

Czy słuchacz szkoły policealnej po zakończeniu cyklu nauczania powinien otrzymać świadectwo ukończenia szkoły, jeżeli wcześniej zdeklarował chęć przystąpienia do egzaminu zawodowego potwierdzającego kwalifikacje, a ostatecznie nie przystąpił do tego egzaminu? Czy przystąpienie do egzaminu jest warunkiem wydania świadectwa ukończenia szkoły (jakie są zasady wydawania świadectw ukończenia szkoły policealnej)?

Zgodnie z art. 44za ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2020 r., poz. 1327), słuchacz kończy szkołę policealną, jeżeli: 1) w wyniku klasyfikacji końcowej otrzymał ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych pozytywne końcowe oceny klasyfikacyjne, 2) przystąpił do egzaminu zawodowego ze wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie (a więc nie musi go zdać, a jedynie do niego przystąpić).


Jeżeli z przyczyn losowych lub zdrowotnych słuchacz nie przystąpi do którejś z części egzaminu w terminie głównym, zobowiązany jest przystąpić do tego egzaminu w terminie dodatkowym (art. 44zzzga UoSO). Oznacza to, że jeżeli słuchacz w terminie głównym i dodatkowym nie przystąpi do żadnej lub jednej z części egzaminu zawodowego, nie kończy szkoły i nie otrzymuje świadectwa ukończenia szkoły policealnej. Świadectwo może zostać wydane tylko osobie kończącej szkołę (spełniającej wszystkie wymogi z art. 44za ust. 3 UoSO), zgodnie z § 7 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków (Dz.U. z 2019 r., poz. 1700 ze zm.).

 

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

PODOBNE PROBLEMY

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2021 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT