Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

DOKUMENT DO SPRAWDZENIA

ZAMÓW DOKUMENT

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne Opiekun dowozu jest zatrudniany przez organ prowadzący, który w swoich wewnętrznych regulacjach albo w umowie o pracę określa jego zakres obowiązków (art. 39 ust. 3 i 4...

PORADA PRAWNA

01 lipca 2021 Inne

Czy pracownik obsługi (np. opiekun z autobusu lub inna osoba) może mieć zlecone przez dyrektora przeprowadzanie uczniów między budynkami szkoły na zajęcia lekcyjne? W jaki sposób to uregulować? Proszę o podstawę prawną.

Opiekun dowozu jest zatrudniany przez organ prowadzący, który w swoich wewnętrznych regulacjach albo w umowie o pracę określa jego zakres obowiązków (art. 39 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, Dz. U. z 2021 r., poz. 1082; art. 9 § 1 i 2 oraz art. 18 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, Dz. U. z 2020 r., poz. 1320 ze zm.). Dyrektor nie może wydać polecenia doprowadzenia uczniów do szkolnych budynków przez osobę zatrudnioną u innego pracodawcy, natomiast może zwrócić się do organu prowadzącego z zapytaniem, czy mieści się to w zakresie zadań opiekuna dowozu; polecenie przeprowadzania uczniów do budynków powinien wydać pracodawca pracownika (art. 100 § 1 KP).

Z kolei zakres obowiązków pracowników obsługi, których zatrudnia szkoła, reguluje statut danej szkoły lub dodatkowe wewnętrzne regulacje dotyczące zakresu obowiązków poszczególnych pracowników szkoły albo umowy o pracę (art. 98 ust. 1 pkt 7 PO, art. 9 § 1 i 2 i art. 18 § 1 KP). Z pytania nie wynika, czy na którymś stanowisku przewidziano takie zadania pracownika obsługi. W związku z tym takie polecenie dyrektor może zostać wydane pracownikowi obsługi, do którego zakresu zadań określonego w wewnętrznych regulacjach szkoły (w tym w statucie) albo w umowie o pracę należy przeprowadzanie uczniów do szkolnych budynków z przystanku autobusowego na zajęcia (art. 100 § 1 KP).
 

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

PODOBNE PROBLEMY

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2021 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT