Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne Na podstawie załącznika do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), Dz. U. z 2007 r. Nr 251, poz. 1885...

PORADA PRAWNA

03 czerwca 2015 Prawo oświatowe

Prowadzenie przedszkola jest działalnością oświatową PKD 85.10. Czy możliwe jest dodanie dodatkowego PKD 88.91.Z dot. opieki dziennej? Czy w takiej sytuacji możliwe jest zarejestrowanie działalności gospodarczej? Czy takie dwie formy działalności mogą być zarządzane przez jednego dyrektora oraz funkcjonować w jednym budynku?

Na podstawie załącznika do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), Dz. U. z 2007 r. Nr 251, poz. 1885 podklasa 88.91.Z „Opieka dzienna nad dziećmi” obejmuje działalność żłobków oraz pozostałą opiekę dzienną nad dziećmi, włączając dzieci niepełnosprawne; nie obejmuje natomiast wychowania przedszkolnego, sklasyfikowanego w 85.10.Z. O ile więc dany podmiot będzie świadczył usługi opieki nad dziećmi inne niż wychowanie przedszkolne (np. będzie prowadził żłobek lub klub malucha), będzie prowadził działalność gospodarczą, którą musi zarejestrować (art. 26 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, Dz. U. z 2013 r., poz. 1457). Z jednej strony przepisy nie dają możliwości utworzenia zespołu, w skład którego oprócz przedszkola będzie wchodził żłobek (lub inna forma opieki), jednak w razie jednoczesnego spełnienia wymogów lokalowych dla żłobka (klubu) i przedszkola (art. 24 – 25 ustawy) oraz stawianych dyrektorowi żłobka lub klubu dziecięcego (art. 13, 14 i 16 ustawy), dopuszczalne jest ich prowadzenie w jednej lokalizacji i przez jednego dyrektora.

 

 

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

PODOBNE PROBLEMY

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2023 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT