Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

DOKUMENT DO SPRAWDZENIA

ZAMÓW DOKUMENT

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne Przepisy nie określają formy i wzoru planu rozwoju zawodowego. Może więc mieć formę tabeli lub opisową, może być z podziałem na wymagania niezbędne do uzyskania danego...

PORADA PRAWNA

28 listopada 2014 Awans zawodowy

Jakiego planu rozwoju zawodowego nie można zatwierdzić?

Przepisy nie określają formy i wzoru planu rozwoju zawodowego. Może więc mieć formę tabeli lub opisową, może być z podziałem na wymagania niezbędne do uzyskania danego stopnia, ze wskazaniem działań, które nauczyciel planuje wykonać w okresie stażu.

Plan rozwoju zawodowego może być zatwierdzony, jeżeli:

 1. uwzględnia wymagania niezbędne do uzyskania danego stopnia awansu zawodowego;
 2. uwzględnia powinności nauczyciela w okresie stażu;
 3. wskazuje konkretne działania, które nauczyciel zamierza wykonać, aby spełnić niezbędne wymagania;
 4. wskazuje terminy wykonania działań;
 5. uwzględnia specyfikę typu i rodzaju szkoły.

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty
Staż na stopień nauczyciela kontraktowego umożliwia weryfikację wiedzy i umiejętności nabytych w czasie studiów w konfrontacji z praktycznym działaniem w warunkach konkretnej szkoły. Nauczyciel:

 • poznaje przepisy związane z funkcjonowaniem szkoły, sposób prowadzenia dokumentacji obowiązującej w szkole,
 • poznaje przepisy dotyczące zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków nauki i pracy,
 • obserwuje zajęcia prowadzone przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli, w wymiarze co najmniej godziny zajęć w miesiącu,
 • omawia z prowadzącym obserwowane zajęcia,
 • prowadzi zajęcia z uczniami w obecności opiekuna stażu lub dyrektora szkoły, w wymiarze co najmniej godziny zajęć w miesiącu, oraz omawia je z osobą, w obecności której zajęcia zostały przeprowadzone.

Plan rozwoju zawodowego stażysty uwzględnia wymagania, o których mowa w § 6 ust. 2 rozporządzenia w sprawie uzyskiwania stopni awansu.

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego
Nauczyciel kontraktowy potrafi prawidłowo wykonywać zadania dydaktyczno-wychowawcze związane z zajmowanym stanowiskiem. Staż na stopień nauczyciela mianowanego pozwala wyjść poza własny warsztat pracy i poznać mechanizmy funkcjonowania systemu nauczania i wychowania. Nauczyciel pogłębia wiedzę i umiejętności zawodowe samodzielnie lub przez udział w szkoleniach.

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego uwzględnia wymagania, o których mowa w § 7 ust. 2 rozporządzenia w sprawie uzyskiwania stopni awansu.

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego
Nauczyciel mianowany potrafi ocenić skuteczność podejmowanych działań i stosownie je korygować. Nie tylko biegle rozwiązuje problemy napotkane we własnej praktyce zawodowej, lecz także potrafi wspierać innych nauczycieli oraz planować i realizować działania na rzecz podnoszenia jakości pracy własnej i szkoły.

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego uwzględnia wymagania, o których mowa w § 8 ust. 2 rozporządzenia w sprawie uzyskiwania stopni awansu.

Plan rozwoju zawodowego nie powinien być zatwierdzony, jeśli:

 1. jest szablonowy, ogólny, uniwersalny;
 2. jest możliwy do przypisania nauczycielowi niezależnie od zajmowanego stanowiska;
 3. nie uwzględnia specyfiki typu szkoły. 

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Podstawa prawna

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

PODOBNE PROBLEMY

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
 • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
 • Porady i opinie ekspertów.
 • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
 • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2020 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT