Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne Obserwacje pedagogiczne są przeprowadzane zgodnie z wymogiem podstawy programowej, która stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 14 lutego 2017...

PORADA PRAWNA

28 września 2022 Nadzór pedagogiczny

Ile razy w roku szkolnym musi być przeprowadzana obserwacja pedagogiczna w przedszkolu? Przeglądając programy dostępne na rynku niektóre wydawnictwa mają w programie 3 obserwacje (wstępna, środkowa i końcowa), a niektóre tylko 2 (wstępna i końcowa). Jaka powinna być ich prawidłowa ilość? Jaka jest podstawa prawna?

Obserwacje pedagogiczne są przeprowadzane zgodnie z wymogiem podstawy programowej, która stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz.U. z 2017 r., poz. 356 ze zm.). Natomiast podstawa programowa (i inne obowiązujące przepisy) nie określa, ile razy w ciągu roku należy przeprowadzać takie obserwacje. Na podstawie art. 102 ust. 1 pkt 12 lit. d ustawy z 14.12.2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2021 r., poz. 1082 ze zm.), statut danego przedszkola określa zakres zadań nauczycieli, w tym zadań związanych z prowadzeniem obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowaniem tych obserwacji. Należy więc zapoznać się ze statutem konkretnego przedszkola aby ustalić częstotliwość przeprowadzania obserwacji lub ich dokumentowania w trakcie roku szkolnego, ponieważ mogą być przyjmowane różne rozwiązania.

 

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2022 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT