Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne       Zajęcia rewalidacyjne dla ucznia niepełnosprawnego organizuje się na podstawie rozporządzenia MEN w sprawie ramowych planów nauczania. Te zajęcia...

PORADA PRAWNA

18 listopada 2015 Prawo oświatowe

Czy w sytuacji, gdy szkoła ustaliła dla ucznia termin i godzinę zajęć rewalidacyjnych wynikających z orzeczenia o kształceniu specjalnym, rodzic ma prawo niewyrażenia zgody na taki termin i godzinę? Powodem braku zgody ze strony rodzica jest pozaszkolny trening piłki nożnej, w którym systematycznie uczestniczy dziecko o zbliżonej godzinie. Z kolei szkoła nie ma możliwości ustalenia innej godziny ww. zajęć ze względu na fakt, iż nauczyciel, który ma uprawnienia do prowadzenia takich zajęć, etatowo pracuje w innej szkole i te zajęcia - dla niego jako pozaetatowe - może poprowadzić jedynie w takich godzinach, na które zgody nie wyrażają rodzice. Czy w sytuacji, gdy szkoła pozostanie przy takiej godzinie, a dziecko z powodu pozalekcyjnego treningu piłki nożnej nie będzie uczęszczało na te zajęcia, wypełni formalny obowiązek mówiący o organizacji zajęć rewalidacyjnych dla ucznia z orzeczeniem o kształceniu specjalnym? Oczywiście nauczyciel wyznaczony do prowadzenia tych zajęć każdorazowo pozostanie gotowy do pracy w wyznaczonym miejscu i czasie.

      Zajęcia rewalidacyjne dla ucznia niepełnosprawnego organizuje się na podstawie rozporządzenia MEN w sprawie ramowych planów nauczania. Te zajęcia przysługują obowiązkowo uczniowi posiadającemu orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego – w szkole ogólnodostępnej w wymiarze 2 godzin tygodniowo, jako zajęcia rewalidacyjne indywidualne. Szkoła musi je zorganizować - i choć są to zajęcia dodatkowe - wpisać w plan tygodniowych obowiązkowych zajęć tego ucznia. Jednak to rodzic decyduje, czy wyrazi zgodę na udział dziecka w tych zajęciach czy też nie wyrazi. Nie ma żadnych podstaw prawnych pozwalających na wyciąganie konsekwencji z powodu braku tej zgody, bez względu na powód jakim kierują się rodzice. W opisanej sytuacji proponuję zaprosić rodziców na spotkanie Zespołu, który opracował dla ucznia Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny. Wyjaśnić mu, że brak jego zgody pozbawia syna przysługującej mu pomocy specjalisty. Jeśli rodzic nadal będzie stał na swoim stanowisku należy w jego obecności dokonać w IPET – w miejscu dotyczącym zaplanowanych zajęć rewalidacyjnych – zapisu: Nie wyrażam zgody na udział syna…… w zajęciach rewalidacyjnych organizowanych dla niego w roku szkolnego 2015-2016 . – TU PODPIS RODZICA i data. Jeśli taka adnotacja zostanie sporządzona – dyrektor szkoły nie ma podstaw do dalszego zatrudniania nauczyciela, któremu przydzielił zajęcia rewalidacji z tym uczniem.

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

PODOBNE PROBLEMY

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2024 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT