Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne W przedszkolach,  w tym niepublicznych nie prowadzi się księgi dzieci. Przepis §3 ust.1  rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017r. w...

PORADA PRAWNA

08 marca 2018 Prawo oświatowe

Czy niepubliczne przedszkole zobowiązane jest do prowadzenia księgi dzieci? jesli tak to czy wpisuje się tam tylko dzieci 6 letnie czy wszystkie?

W przedszkolach,  w tym niepublicznych nie prowadzi się księgi dzieci. Przepis §3 ust.1  rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz.U. z 2017r. poz.1646) stanowi, że to szkoła podstawowa prowadzi księgę ewidencji dzieci podlegających obowiązkowi rocznego przygotowania przedszkolnego i obowiązkowi szkolnemu zamieszkałych w obwodzie szkoły.

Natomiast przepis art.33 ust.3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz.U.z 2017r. poz.59 z późn.zm.) nakłada na dyrektora niepublicznego przedszkola, w którym zorganizowano oddziały przedszkolne obowiązek powiadomienia dyrektora szkoły,  w obwodzie której dziecko mieszka, o spełnianiu przez dziecko obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego   w tym przedszkolu oraz o zmianach  w tym zakresie.

Podstawa prawna:
1.Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz.U. z 2017r. poz.1646).
2.
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz.U.z 2017r. poz.59 z późn. zm.).

 

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Podstawa prawna

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

PODOBNE PROBLEMY

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2019 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT