Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNYNadzor-pedagogiczny.pl Ewaluacja wewnętrzna Dokumenty Arkusze, ankiety, narzędzia ewaluacyjne

Arkusze, ankiety, narzędzia ewaluacyjne

 1. Arkusz wywiadu z nauczycielem/wychowawcą/dyrektorem

   

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, placówka niepubliczna, inne, szkoła ponadpodstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 10 Listopad 2022
  Liczba stron w dokumencie: 2
 2. Wzór ankiety dla rodzica-opiekuna prawnego – kształcenie zdalne

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, placówka niepubliczna, inne, szkoła ponadpodstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 20 Maj 2020
  Liczba stron w dokumencie: 1
 3. Arkusz kontroli realizacji godzin z pomocy psychologiczno-pedagogicznej

   

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 14 Styczeń 2020
  Liczba stron w dokumencie: 3
 4. Projekt ewaluacji – Organizacja i efektywność pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej w szkole dla dorosłych

   

  Typ placówki: inne
  Ostatnia aktualizacja: 16 Maj 2019
  Liczba stron w dokumencie: 5
 5. Ankieta dla poradni psychologiczno-pedagogicznej – współpraca ze środowiskiem lokalnym

   

  Typ placówki: inne
  Ostatnia aktualizacja: 15 Kwiecień 2019
  Liczba stron w dokumencie: 3
 6. RAPORT EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ – DZIECI NABYWAJĄ WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI OKREŚLONE W PODSTAWIE PROGRAMOWEJ

   

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 18 Marzec 2019
  Liczba stron w dokumencie: 3
 7. Szkoła realizuje skuteczne działania wychowawcze i profilaktyczne

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, placówka niepubliczna, inne, szkoła ponadpodstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 20 Luty 2019
  Liczba stron w dokumencie: 10
 8. Arkusz monitorowania realizacji doradztwa zawodowego w kl. I szkoły podstawowej

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 20 Luty 2019
  Liczba stron w dokumencie: 3
 9. Arkusz monitorowania realizacji kompetencji kluczowych w kl. I szkoły podstawowej

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 20 Luty 2019
  Liczba stron w dokumencie: 6
 10. Wzór arkusza samoocena pracy dyrektora

   

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, placówka niepubliczna, szkoła ponadpodstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 4 Luty 2019
  Liczba stron w dokumencie: 10
 11. Wymaganie nr 2. w przedszkolu – ankieta dla nauczycieli i rodziców

   

  Typ placówki: przedszkole
  Data publikacji: 1 Październik 2018
  Liczba stron w dokumencie: 4
 12. Arkusz obserwacji zajęć otwartych w niepublicznym przedszkolu

   

  Typ placówki: przedszkole
  Data publikacji: 23 Kwiecień 2018
  Liczba stron w dokumencie: 2
 13. Przykładowy arkusz obserwacji zajęć w przedszkolu – obserwacja oceniająca

   

  Typ placówki: przedszkole
  Data publikacji: 23 Kwiecień 2018
  Liczba stron w dokumencie: 3
 14. Procedury dotyczące organizowania i przeprowadzania obserwacji

   

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, placówka niepubliczna, szkoła ponadpodstawowa
  Data publikacji: 5 Kwiecień 2018
  Liczba stron w dokumencie: 13
 15. Kwestionariusz ankiety dla nauczycieli – wymaganie 8

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, placówka niepubliczna, szkoła ponadpodstawowa
  Data publikacji: 28 Marzec 2018
  Liczba stron w dokumencie: 2
 16. Narzędzia do ewaluacji wewnętrznej wymagania 4

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, placówka niepubliczna, szkoła ponadpodstawowa
  Data publikacji: 28 Marzec 2018
  Liczba stron w dokumencie: 6
 17. Ankieta dla uczniów dotycząca jakości i warunków pracy na zajęciach

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, placówka niepubliczna, szkoła ponadpodstawowa
  Data publikacji: 21 Marzec 2018
  Liczba stron w dokumencie: 3
 18. Arkusz organizacyjny Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego

   

  Typ placówki: inne
  Data publikacji: 19 Marzec 2018
  Liczba stron w dokumencie: 4
 19. Ankieta dla ucznia. System oceniania w szkole

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, placówka niepubliczna, szkoła ponadpodstawowa
  Data publikacji: 9 Luty 2018
  Liczba stron w dokumencie: 1
 20. Przykład ankiety adresowanej do nauczycieli – realizacja podstawy programowej w szkole

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa
  Data publikacji: 5 Luty 2018
  Liczba stron w dokumencie: 4
 21. Przykład ankiety adresowanej do rodziców – realizacja postawy programowej w szkole

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa
  Data publikacji: 5 Luty 2018
  Liczba stron w dokumencie: 4
 22. Arkusze realizacji podstawy programowej

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa
  Data publikacji: 5 Luty 2018
  Liczba stron w dokumencie: 3
 23. Analiza prawidłowości procedury objęcia ucznia zindywidualizowaną ścieżką kształcenia

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, placówka niepubliczna, szkoła ponadpodstawowa
  Data publikacji: 4 Grudzień 2017
  Liczba stron w dokumencie: 1
 24. Arkusz analizy programu wychowania przedszkolengo

   

  Typ placówki: przedszkole
  Data publikacji: 3 Listopad 2017
  Liczba stron w dokumencie: 7
 25. Arkusz kontroli wyposażenia i urządzenia sali przedszkolnej

   

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 9 Luty 2018
  Liczba stron w dokumencie: 2
 26. Zakres działań szkoły związanych z edukacją włączającą uczniów niepełnosprawnych

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, szkoła ponadpodstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 15 Styczeń 2018
  Liczba stron w dokumencie: 4
 27. Arkusz obserwacji podstawy programowej w szkole

  Trudno jest dyrektorom szkół zweryfikować, czy nauczyciele znają nową podstawę programową i stosują ją. Tym bardziej, gdy dyrektor jest polonistą, a trzeba skontrolować nauczyciela matematyki, biologii, przyrody, fizyki czy informatyki. Aby nie spotkać się z zarzutami, że szkoła nie realizuje nowej podstawy programowej, nauczyciel sam powinien złożyć autoewaluację – oświadczenie o znajomości nowej podstawy i jej realizowaniu podczas zajęć edukacyjnych. W nieodległej przeszłości z realizacją podstawy programowej bywało różnie. W marcu 2012r. w Krakowie, podczas spotkania ówczesnej minister edukacji z dyrektorami szkół ujawniono, że po 3 latach stosowania nowej podstawy programowej (która zaczęła obowiązywać w 2009r.) 90% nauczycieli nie stosuje się do nowej podstawy programowej.

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, szkoła ponadpodstawowa
  Data publikacji: 6 Październik 2017
  Liczba stron w dokumencie: 8
 28. Arkusz obserwacyjny cech rozwojowych dojrzałości szkolnej dziecka 6-letniego – gotowość do podjęcia nauki w szkole podstawowej

   

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa
  Data publikacji: 6 Październik 2017
  Liczba stron w dokumencie: 17
 29. Przykładowe narzędzia ewaluacji. Obszar ewaluacji: działalność zespołu orzekającego w poradni w kontekście przepisów rozporządzenia

   

  Typ placówki: placówka niepubliczna, inne
  Data publikacji: 5 Październik 2017
  Liczba stron w dokumencie: 3
 30. Arkusz obserwacji zajęć języka angielskiego w grupie dzieci 6-letnich

   

  Typ placówki: przedszkole
  Data publikacji: 5 Październik 2017
  Liczba stron w dokumencie: 0
 31. Przykładowy indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny dla ucznia słabowidzącego – klasa I

   

  Typ placówki: inne
  Ostatnia aktualizacja: 16 Luty 2018
  Liczba stron w dokumencie: 9
 32. Arkusz wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania ucznia IPET

   

  Typ placówki: inne
  Ostatnia aktualizacja: 28 Marzec 2018
  Liczba stron w dokumencie: 11
 33. Przykładowy indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny dla ucznia z autyzmem

   

  Typ placówki: inne
  Ostatnia aktualizacja: 12 Marzec 2018
  Liczba stron w dokumencie: 8
 34. Wzór decyzji w sprawie zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego

   

  Typ placówki: inne
  Ostatnia aktualizacja: 15 Styczeń 2018
  Liczba stron w dokumencie: 2
 35. Przykładowy indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny dla ucznia słabo słyszącego

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa
  Data publikacji: 20 Wrzesień 2017
  Liczba stron w dokumencie: 6
 36. Wzory eksperymentu pedagogicznego

   

  Typ placówki: inne
  Data publikacji: 17 Wrzesień 2017
  Liczba stron w dokumencie: 5
 37. Ewaluacja wewnętrzna – pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole

  Materiały do realizacji projektu ewaluacji wewnętrznej w obszarze pomocy psychologiczno – pedagogicznej udzielanej przez szkołę.

  Typ placówki: inne
  Data publikacji: 16 Wrzesień 2017
  Liczba stron w dokumencie: 9
 38. Pismo do organu prowadzącego w związku z wprowadzanymi zmianami w arkuszu organizacji szkoły

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, szkoła ponadpodstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 12 Marzec 2018
  Liczba stron w dokumencie: 4
 39. Przykładowy arkusz wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania ucznia klasy I szkoły podstawowej z dystrofią mięśniową Duchenn'a (DMD) i dyzartrią mowy

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 28 Marzec 2018
  Liczba stron w dokumencie: 8
 40. Arkusz organizacji niepublicznej branżowej szkoły I stopnia

   

  Typ placówki: placówka niepubliczna, inne
  Ostatnia aktualizacja: 12 Marzec 2018
  Liczba stron w dokumencie: 5
 41. Arkusz kontroli w zakresie prawidłowości organizacji i funkcjonowania biblioteki szkolnej

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 15 Styczeń 2018
  Liczba stron w dokumencie: 3
 42. Wzór pisma o opinię w sprawie arkusza organizacji szkoły

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 12 Marzec 2018
  Liczba stron w dokumencie: 3
 43. Wniosek do związków zawodowych o wydanie opinii do arkusza organizacji szkoły oraz opinia rady pedagogicznej w sprawie organizacji pracy szkoły określonej w arkuszu organizacji szkoły

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Data publikacji: 1 Marzec 2017
  Liczba stron w dokumencie: 3
 44. Arkusz obserwacyjny cech rozwojowych dziecka sześcioletniego

   

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 13 Lipiec 2017
  Liczba stron w dokumencie: 16
 45. Karta obserwacji zajęć w edukacji przedszkolnej

   

  Typ placówki: przedszkole, placówka niepubliczna
  Ostatnia aktualizacja: 12 Marzec 2018
  Liczba stron w dokumencie: 5
 46. Arkusz kontroli do oceny pracy dyrektora szkoły

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 12 Marzec 2018
  Liczba stron w dokumencie: 10
 47. Ankieta kierowana do rodzica w związku z ewaluacją wewnętrzna TIK

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 15 Styczeń 2018
  Liczba stron w dokumencie: 2
 48. Karta analizy realizacji zadań przez dyrektora przedszkola

   

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 13 Lipiec 2017
  Liczba stron w dokumencie: 9
 49. Arkusz obserwacji zajęć w przedszkolu

   

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 7 Sierpień 2017
  Liczba stron w dokumencie: 4
 50. Arkusz kontroli realizacji zadań przez Zespół ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej

   

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 13 Lipiec 2017
  Liczba stron w dokumencie: 5
 51. Arkusz obserwacji zajęć/przedmiotu

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 12 Marzec 2018
  Liczba stron w dokumencie: 4
 52. Arkusz obserwacji kontrolno-oceniającej (dla nauczyciela mianowanego i nauczyciela dyplomowanego)

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 12 Marzec 2018
  Liczba stron w dokumencie: 4
 53. Arkusz obserwacji godziny do dyspozycji wychowawcy

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 9 Luty 2018
  Liczba stron w dokumencie: 2
 54. Arkusz obserwacji doradczo-doskonalącej (dla nauczyciela stażysty)

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 9 Luty 2018
  Liczba stron w dokumencie: 2
 55. Arkusz obserwacji diagnozującej (dla nauczyciela kontraktowego)

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 9 Luty 2018
  Liczba stron w dokumencie: 2
 56. Arkusz wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 13 Lipiec 2017
  Liczba stron w dokumencie: 3
 57. Organizacja ewaluacji wewnętrznej wraz z narzędziami badawczymi w obszarze działalności świetlicy szkolnej

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 28 Marzec 2018
  Liczba stron w dokumencie: 8
 58. Przykładowy arkusz kontrolny – zabezpieczenie dokumentacji przetwarzanej w poradni psychologiczno-pedagogicznej w formie elektronicznej

   

  Typ placówki: placówka niepubliczna, inne
  Ostatnia aktualizacja: 17 Lipiec 2017
  Liczba stron w dokumencie: 4
 59. Karta diagnostyczna badania potrzeb szkoleniowych nauczycieli

   

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, szkoła ponadpodstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 6 Październik 2021
  Liczba stron w dokumencie: 4
 60. Arkusz organizacji przedszkola niepublicznego

   

  Typ placówki: przedszkole, placówka niepubliczna, inne
  Ostatnia aktualizacja: 13 Lipiec 2017
  Liczba stron w dokumencie: 3
 61. Ankieta bariery komunikacji interpersonalnej w szkole

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 12 Lipiec 2017
  Liczba stron w dokumencie: 6
 62. Kwestionariusz ankiety dla pracowników poradni – wymaganie 3 – poradnia zaspokaja potrzeby osób

   

  Typ placówki: placówka niepubliczna, inne
  Ostatnia aktualizacja: 5 Luty 2018
  Liczba stron w dokumencie: 3
 63. Propozycja listy kontrolnej dotyczącej spełnienia wymagań wobec poradni psychologiczno-pedagogicznych z rozporządzenia MEN – obszar I

   

  Typ placówki: placówka niepubliczna, inne
  Ostatnia aktualizacja: 17 Lipiec 2017
  Liczba stron w dokumencie: 2
 64. Kwestionariusz ankiety dla uczniów – Ocenianie w szkole

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 17 Lipiec 2017
  Liczba stron w dokumencie: 4
 65. Propozycja narzędzi badawczych do ewaluacji wewnętrznej w przedszkolu: W przedszkolu podejmowane są działania na rzecz wzmocnienia bezpieczeństwa dzieci

  6 przykładowych narzędzi (stanowiących komplet) do przeprowadzenia ewaluacji wewnętrznej w jednooddziałowym przedszkolu do przedmiotu ewaluacji z planu nadzoru na rok szkolny 2015/2016.

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 17 Lipiec 2017
  Liczba stron w dokumencie: 10
 66. Ankieta przeznaczona dla nauczycieli szkoły podstawowej (zakres: podstawa programowa, umiejętności matematyczno-przyrodnicze)

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 12 Lipiec 2017
  Liczba stron w dokumencie: 3
 67. Arkusz obserwacji zajęć opiekuńczo-wychowawczych

  Arkusz obserwacji zajęć został opracowany na podstawie aktualnych przepisów, tj. Rozporządzenia MEN z dnia 7. 10. 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (ze zm.). Dokument jest propozycją dla placówek opiekuńczo-wychowawczych.

  Typ placówki: inne
  Ostatnia aktualizacja: 9 Luty 2018
  Liczba stron w dokumencie: 2
 68. Arkusz kontroli – ocenianie wewnątrzszkolne

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 9 Luty 2018
  Liczba stron w dokumencie: 2
 69. Powołanie szkolnego zespołu ewaluacyjnego

  Dyrektor przedszkola przeprowadza, w ramach nadzoru pedagogicznego, ewaluację wewnętrzną i wykorzystuje jej wyniki do doskonalenia jakości pracy przedszkola. W celu zaplanowania i przeprowadzenia ewaluacji wewnętrznej dyrektor powinien powołać zespół ewaluacyjny. Najlepiej zrobić to na sierpniowym posiedzeniu rady pedagogicznej – nie później jednak niż do 15 września. 

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 24 Styczeń 2018
  Liczba stron w dokumencie: 1
 70. Samoocena pracy szkoły (wymaganie 10.): Wykorzystywane są zasoby szkoły i środowiska na rzecz wzajemnego rozwoju

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 17 Lipiec 2017
  Liczba stron w dokumencie: 2
 71. Samoocena pracy szkoły (wymaganie 12.): Zarządzanie szkołą służy jej rozwojowi

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 17 Lipiec 2017
  Liczba stron w dokumencie: 2
 72. Samoocena pracy szkoły (wymaganie 8.): Promowana jest wartość edukacji

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 17 Lipiec 2017
  Liczba stron w dokumencie: 2
 73. Samoocena pracy szkoły (wymaganie 7.): Nauczyciele współpracują w planowaniu i realizowaniu procesów edukacyjnych

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 17 Lipiec 2017
  Liczba stron w dokumencie: 2
 74. Samoocena pracy szkoły (wymaganie 5.): Respektowane są normy społeczne

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 24 Styczeń 2018
  Liczba stron w dokumencie: 2
 75. Samoocena pracy szkoły (wymaganie 3.): Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się

  Oceniając pracę szkoły w trakcie przeprowadzania podsumowującej rady pedagogicznej warto posłużyć się arkuszami z kryteriami oceny wykorzystywanymi przy przeprowadzaniu ewaluacji zewnętrznej. Każdy arkusz powinien być dostosowany do konkretnego wymagania w ramach nadzoru pedagogicznego. Pobierz arkusz dotyczący samooceny pracy przedszkola w odniesieniu do wymagania 3. (Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się). 

  Typ placówki: szkoła podstawowa, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 17 Lipiec 2017
  Liczba stron w dokumencie: 2
 76. Samoocena pracy szkoły (wymaganie 4.): Uczniowie są aktywni

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 15 Styczeń 2018
  Liczba stron w dokumencie: 2
 77. Samoocena pracy szkoły (wymaganie 2).

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 13 Luty 2018
  Liczba stron w dokumencie: 2
 78. Wzór arkusza organizacji przedszkola

  Obowiązkiem dyrektora przedszkola jest opracowanie arkusza organizacyjnego i przedstawienie go do zatwierdzenia organowi prowadzącemu. Dyrektor ma na to czas do 30 kwietnia każdego roku. Poniżej prezentujemy przykładowy arkusz organizacji przedszkola. 

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 17 Lipiec 2017
  Liczba stron w dokumencie: 2
 79. Ankieta do samooceny kontroli zarządczej dla pracowników

  Co najmniej raz w roku dyrektor przedszkola, jako kierownik jednostki sektora finansów publicznych, musi przeprowadzić samoocenę systemu kontroli zarządczej w placówce. Wykorzystuje do tego ankiety do samooceny. 

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 24 Styczeń 2018
  Liczba stron w dokumencie: 3
 80. Ankieta do samooceny kontroli zarządczej dla kierownictwa przedszkola (również kierownicy komórek organizacyjnych jeśli są wydzielone)

  Samooceny kontroli zarządczej w przedszkolu dokonują zarówno pracownicy, jak i kierownictwo placówki. Poniżej znajduje się do pobrania ankieta do samooceny kontroli zarządczej dla kierownictwa przedszkola (również dla kierowników komórek organizacyjnych jeśli są wydzielone). 

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 12 Lipiec 2017
  Liczba stron w dokumencie: 4
 81. Ankieta dla nauczycieli przedszkola – wymaganie 6

   

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 15 Styczeń 2018
  Liczba stron w dokumencie: 2
 82. Ankieta dla nauczycieli – bezpieczeństwo dzieci w przedszkolu

   

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 9 Luty 2018
  Liczba stron w dokumencie: 2
 83. Ankieta dla nauczycieli – aktywność dzieci w przedszkolu

   

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 15 Styczeń 2018
  Liczba stron w dokumencie: 3
 84. Arkusz kontroli pracy intendenta

  Kontrola pracy intendenta musi się ściśle odnosić do zakresu obowiązków danego pracownika na podstawie przepisów prawnych i wewnętrznych regulacji obowiązujących w przedszkolu. Zakres obowiązków intendenta może się nieco różnić w przypadku różnych przedszkoli, dlatego arkusz kontroli pracy intendenta należy przygotować w odniesieniu do konkretnego pracownika.

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 5 Luty 2018
  Liczba stron w dokumencie: 6
 85. Arkusz oceny okresowej

  Przeprowadzając ocenę okresową pracowników, bezpośredni przełożony może korzystać z opracowanego już arkusza oceny pracownika. Arkusz oceny pracownika powinien zawierać ogólne kryteria oceny dla wszystkich urzędników. Może również przewidywać kryteria indywidualne dla poszczególnych stanowisk pracy. Arkusz oceny okresowej powinien ponadto zawierać część informacyjną, w której będą zamieszczone informacje o pracowniku i o poprzedniej ocenie. 

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 12 Marzec 2018
  Liczba stron w dokumencie: 4
 86. Arkusz analizy procesów zachodzących w szkole i klasie

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 15 Styczeń 2018
  Liczba stron w dokumencie: 2
 87. Kwestionariusz ankiety dla nauczycieli – wymaganie 11

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 13 Lipiec 2017
  Liczba stron w dokumencie: 3
 88. Ankieta ewaluacyjna dla nauczycieli dotycząca jakości i warunków ich pracy

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 12 Lipiec 2017
  Liczba stron w dokumencie: 2
 89. Ankieta dla uczniów dotycząca jakości i warunków pracy na zajęciach

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, szkoła ponadgimnazjalna, placówka niepubliczna
  Ostatnia aktualizacja: 12 Lipiec 2017
  Liczba stron w dokumencie: 3
 90. Ankieta skierowana do uczniów klas IV–VI szkoły podstawowej dotycząca zachowań agresywnych

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 15 Styczeń 2018
  Liczba stron w dokumencie: 2
 91. Ankieta dla rodziców badająca ich zaangażowanie w tworzenie i realizację koncepcji

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 15 Styczeń 2018
  Liczba stron w dokumencie: 2
 92. Kwestionariusz wywiadu z dyrektorem szkoły „Wyposażenie i infrastruktura szkoły” – wymaganie 12

  Kwestioanriusz może być wykorzystany do ewaluacji wewnętrznej z obszaru 12 – Zarządzanie szkołą lub placówką służy jej rozwojowi.

  Typ placówki: szkoła podstawowa, szkoła ponadgimnazjalna, placówka niepubliczna
  Ostatnia aktualizacja: 12 Marzec 2018
  Liczba stron w dokumencie: 4
 93. Arkusz wywiadu z dyrektorem szkoły – wymaganie nr 2

  Arkusz wywiadu może być wykorzystany do ewaluacji wewnętrznej z obszaru 2 – Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się.

  Typ placówki: szkoła podstawowa, szkoła ponadgimnazjalna, placówka niepubliczna
  Ostatnia aktualizacja: 13 Lipiec 2017
  Liczba stron w dokumencie: 6
 94. Ankieta dla rodziców – wymaganie nr 10

  Celem ankiety jest poznanie opinii rodziców na temat współpracy szkoły ze środowiskiem lokalnym. Ankieta może być wykorzystana do ewaluacji wewnętrznej z obszaru 10 – Wykorzystywane są zasoby szkoły lub placówki oraz ośrodka na rzecz wzajemnego rozwoju.

  Typ placówki: szkoła podstawowa, szkoła ponadgimnazjalna, placówka niepubliczna
  Ostatnia aktualizacja: 7 Marzec 2018
  Liczba stron w dokumencie: 4
 95. Kwestionariusz wywiadu z dyrektorem szkoły

  Kwestionariusz wywiadu może być wykorzystany do ewaluacji wewnętrznej z obszaru 7 – Nauczyciel współpracujący w planowaniu i realizowaniu procesów edukacyjnych.

  Typ placówki: szkoła podstawowa, szkoła ponadgimnazjalna, placówka niepubliczna
  Ostatnia aktualizacja: 17 Lipiec 2017
  Liczba stron w dokumencie: 1
 96. Kwestionariusz ankiety dla rodzica „Wewnątrzszkolne ocenianie osiągnięć mojego dziecka”

  Ankieta mająca za zadanie poznanie opinii rodziców na temat funkcjonowania wewnątrzszkolnego systemu oceniania. Ankieta może być wykorzystana do ewaluacji wewnętrznej z obszaru 2 – Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się.

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, szkoła ponadgimnazjalna, placówka niepubliczna
  Ostatnia aktualizacja: 13 Lipiec 2017
  Liczba stron w dokumencie: 3
 97. Kwestionariusz ankiety dla ucznia „Ocenianie w mojej szkole”

  Ankieta mająca za zadanie poznanie opinii uczniów na temat funkcjonowania wewnątrzszkolnego systemu oceniania. Ankieta może być wykorzystana do ewaluacji wewnętrznej z obszaru 2 – Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się.

  Typ placówki: szkoła podstawowa, szkoła ponadgimnazjalna, placówka niepubliczna
  Ostatnia aktualizacja: 17 Lipiec 2017
  Liczba stron w dokumencie: 2
 98. Kwestionariusz samooceny nauczyciela prowadzącego zajęcia z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych

  Prezentowany kwestionariusz można wykorzystać realizując wymaganie 6 – Szkoła lub placówka wspomaga rozwój uczniów uwzględniając ich indywidualną sytuację.

  Typ placówki: szkoła podstawowa, szkoła ponadgimnazjalna, placówka niepubliczna
  Ostatnia aktualizacja: 17 Lipiec 2017
  Liczba stron w dokumencie: 5
 99. Ankieta dla nauczycieli wychowawców – wymaganie nr 9

  Celem badań jest analiza działań wychowawców poszczególnych klas w zakresie włączania rodziców w działalność szkoły. Ankietę może być wykorzystana do ewaluacji wewnętrznej z obszaru 9 – Rodzice są partnerami szkoły lub placówki.

  Typ placówki: szkoła podstawowa, szkoła ponadgimnazjalna, placówka niepubliczna
  Ostatnia aktualizacja: 12 Lipiec 2017
  Liczba stron w dokumencie: 4
 100. Ankieta dla rodziców – wymaganie nr 5

  Ankieta dla rodziców na temat bezpieczeństwa w szkole. Ankieta może być wykorzystana do ewaluacji wewnętrznej z obszaru 5 – Respektowane są normy społeczne.

  Typ placówki: szkoła podstawowa, szkoła ponadgimnazjalna, placówka niepubliczna
  Ostatnia aktualizacja: 7 Marzec 2018
  Liczba stron w dokumencie: 4
 101. Kwestionariusz ankiety dla ucznia – wymaganie nr 4

  Celem ankiety jest zebranie informacji na temat aktywności uczniów szkoły podczas obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych. Ankietę można wykorzystać podczas realizacji wymagania nr 4 – Uczniowie są aktywni. 

  Typ placówki: szkoła podstawowa, szkoła ponadgimnazjalna, placówka niepubliczna
  Ostatnia aktualizacja: 17 Lipiec 2017
  Liczba stron w dokumencie: 4
 102. Kwestionariusz ankiety dla rodzica „Szkoła naszego dziecka” – wymaganie nr 1

  Prezentowany wzór ankiety można wykorzystać realizując wymaganie 1 – Szkoła lub placówka realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój uczniów.

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, placówka niepubliczna
  Ostatnia aktualizacja: 13 Lipiec 2017
  Liczba stron w dokumencie: 5
 103. Realizacja podstawy programowej – ankieta dla ucznia

  Ankietę można wykorzystać realizując wymaganie 3 – Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej. 

  Typ placówki: szkoła podstawowa, szkoła ponadgimnazjalna, placówka niepubliczna
  Ostatnia aktualizacja: 24 Styczeń 2018
  Liczba stron w dokumencie: 1
 104. Ankieta dla nauczycieli – podnoszenie jakości pracy szkoły

  Ankieta jest przeznaczona dla nauczycieli różnych typów szkół. Może być wykorzystana do ewaluacji wewnętrznej z obszaru 10 – Wykorzystywane są zasoby szkoły lub placówki oraz środowiska na rzecz wzajemnego rozwoju

  Typ placówki: szkoła podstawowa, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 12 Lipiec 2017
  Liczba stron w dokumencie: 6
 105. Ankieta dla rodziców – funkcjonowanie szkoły

  Ankieta pomoże w dokonaniu ewaluacji związanej z funkcjoowaniem placówki w opinii rodziców (Wymaganie 9: Rodzice są partnerami szkoły lub placówki)

  Typ placówki: szkoła podstawowa, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 12 Lipiec 2017
  Liczba stron w dokumencie: 6
 106. Arkusz samokontroli

  Druk może być wykorzystany zarówno przez dyrektora jak i nauczycieli w celu dokonania (samo)kontroli realizacji podstaw programowych w szkole podstawowej oraz w gimnazjum.

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum
  Ostatnia aktualizacja: 28 Marzec 2018
  Liczba stron w dokumencie: 4
 107. Ankieta dla ucznia – system oceniania

  Ankieta dla uczniów sprawdzająca postrzeganie wewnątrzszkolnego systemu oceniania.

  Typ placówki: szkoła podstawowa, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 12 Lipiec 2017
  Liczba stron w dokumencie: 2
 108. Ankieta diagnozująca dla uczniów

  Ankieta diagnozująca problemy z uczeniem się wśród uczniów. Dokument zawiera 27 stwierdzeń kontrolnych.

  Typ placówki: szkoła podstawowa, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 15 Styczeń 2018
  Liczba stron w dokumencie: 1
 109. Arkusz kontroli zeszytów przedmiotowych

  Przedstawiony arkusz kontroli jest załącznikiem do szkolnego planu nadzoru pedagogicznego.

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 5 Luty 2018
  Liczba stron w dokumencie: 1
 110. Arkusz ankiety dla rodziców absolwentów przedszkola

  Jednym z wymagań jest pozyskanie informacji o losach dzieci, które uczęszczały do przedszkola. Ankieta jest sposobem pozyskania informacji od rodziców absolwentów.

  Typ placówki: szkoła podstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 15 Styczeń 2018
  Liczba stron w dokumencie: 2
 111. Ankieta informacyjna o dziecku

  Podstawą efektywnej pracy z dzieckiem uczęszczającym do przedszkola jest jak najlepsze jego poznanie. Jedną z form zdobywania rzetelnych informacji o dziecku jest wywiad z jego rodzicami. Prezentowana ankieta pozwala pozyskać pierwsze informacje już „na wejściu”, czyli z chwilą przyjęcia dziecka do placówki.

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 12 Lipiec 2017
  Liczba stron w dokumencie: 3
 112. Ankieta dla rodziców. Przydatność spotkań adaptacyjnych

  Zgodnie z wymaganiem 9 przedszkole ma obowiązek pozyskiwania od rodziców opinii na temat działań podejmowanych przez placówkę. Prezentowany wzór ankiety ułatwi zebranie informacji – koniecznych do ewaluacji wewnętrznej – a dotyczących przydatności spotkań adaptacyjnych organizowanych w przedszkolu.

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 12 Lipiec 2017
  Liczba stron w dokumencie: 1
 113. Arkusz do jakościowej analizy wyników obserwacji

  Arkusz do jakościowej analizy wyników obserwacji jest integralną częścią Skali Gotowości Szkolnej, dzięki któremu nauczyciel może dokonać diagnozy przedszkolnej dziecka w roku szkolnym poprzedzającym planowe rozpoczęcie przez nie nauki w szkole.

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 12 Lipiec 2017
  Liczba stron w dokumencie: 3
 114. Kwestionariusz wywiadu z pedagogiem

  Na użytek ewaluacji wewnętrznej, organizowanej przez dyrektora szkoły lub placówki przydatny będzie niniejszy kwestionariusz wywiadu z pedagogiem szkolnym, który pozwoli właściwie realizować wszystkie wymagania związane z realizacją koncepcji pracy, procesami edukacyjnymi i wszelkimi działaniami dydaktyczno-wychowawczymi.

  Typ placówki: szkoła podstawowa, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 5 Luty 2018
  Liczba stron w dokumencie: 1
 115. Kwestionariusz ankiety dla rodziców

  Wymaganie określone w rozporządzenia MEN w sprawie nadzoru pedagogicznego – 9. „Rodzice są partnerami szkoły lub placówki” wskazuje na konieczność rozpoznawania potrzeb i oczekiwań rodziców w zakresie działalności opiekuńczo-wychowawczej szkoły, jak również uzyskania oceny podjętych przez szkołę oddziaływań. Proponowana ankieta może być przydatna dyrektorowi w sprawnym zdobyciu informacji na użytek prowadzonej ewaluacji wewnętrznej.

  Typ placówki: szkoła podstawowa, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 17 Lipiec 2017
  Liczba stron w dokumencie: 6
 116. Ankieta dla rodziców dotycząca podejmowanych działań wychowawczych i sprawnej organizacji wywiadówek

  Odpowiedzialny wychowawca systematycznie rozpoznaje potrzeby rodziców dotyczące wzajemnej współpracy. Jedną z technik pomocnych w zdobyciu opinii rodziców jest ankieta dotycząca podejmowanych działań wychowawczych oraz organizacji klasowych wywiadówek.

  Typ placówki: szkoła podstawowa, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 12 Lipiec 2017
  Liczba stron w dokumencie: 2
 117. Ankieta dla rodziców dotycząca organizacji na terenie szkoły zajęć psychoedukacyjnych

  Podstawą dobrej współpracy szkoły z rodzicami jest właściwe rozpoznanie potrzeb rodziców w zakresie udzielania im wsparcia i pomocy w wychowaniu dzieci i młodzieży. Prezentowana ankieta, dotycząca organizacji na terenie szkoły zajęć psychoedukacyjnych, to narzędzie pozwalające poznać stanowisko rodziców w sprawnie przeprowadzonym sondażu.

  Typ placówki: szkoła podstawowa, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 15 Styczeń 2018
  Liczba stron w dokumencie: 2
 118. Ankieta dla ucznia dotycząca przemocy w szkole

  Systematyczne monitorowanie sytuacji wychowawczej szkoły stanowi podstawę wszelkich oddziaływań profilaktycznych. Jedną z metod stosowanych w tym celu jest ankieta. Wzór kwestionariusza takiej ankiety adresowanej do uczniów można zastosować do diagnozowania zjawiska przemocy – w sondażu anonimowym – w starszych klasach szkoły podstawowej i w gimnazjum.

  Typ placówki: szkoła podstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 20 Grudzień 2019
  Liczba stron w dokumencie: 3
 119. Karta informacyjna kontroli-badania-diagnozy

  Monitorowanie i ewaluacja pracy szkoły rozumiane jest jako badanie praktyczne i zarazem oceniające, czy szkoła spełnia wymagania stawiane jej przez państwo. Jest też podstawowym elementem wewnętrznego nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez dyrektora szkoły. Prezentowana karta informacyjna systematyzuje proces badania efektywności kształcenia w klasach I–III szkoły podstawowej, ale może być także wykorzystana na dalszych etapach edukacyjnych.
   

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 13 Lipiec 2017
  Liczba stron w dokumencie: 3
 120. Wymaganie 6 – Ankieta dla nauczycieli wychowawców

  Współpraca z rodzicami jest obowiązkiem każdego nauczyciela i podstawą jego oddziaływań edukacyjno-wychowawczo-opiekuńczych. Dobry wychowawca wie jak ważnym elementem tego procesu jest autorefleksja i samoocena. Proponowany kwestionariusz ankiety może pomóc w systematycznym monitorowaniu i ewaluacji tej współpracy. Jest też cennym źródłem informacji dla dyrektora sprawującego w szkole ewaluację wewnętrzną (Wymaganie 9: Rodzice są partnerami szkoły lub placówki).

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 12 Marzec 2018
  Liczba stron w dokumencie: 3
 121. List powitalny uczniów rozpoczynających naukę w szkole – diagnoza wstępna

  Zgodnie z wymogami wprowadzanej reformy systemu edukacji, od roku szkolnego 2009/2010, jednym z elementów pracy nauczyciela będzie prowadzenie diagnoz. Celem ich jest zgromadzenie informacji, które mają: pomóc rodzicom, poznać stan gotowości swojego dziecka do podjęcia nauki w szkole i wspomagać go, odpowiednio do potrzeb, w osiąganiu tej gotowości ; wspomóc nauczycieli przy opracowaniu i realizowaniu indywidualnego programu wspomagania rozwoju dziecka; wesprzeć pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznej, do której zostanie skierowane dziecko w wypadku potrzeby przeprowadzenia pogłębionej diagnozy związanej ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Proces diagnostyczny zapewni szybkie i sprawne organizowanie pomocy. Umożliwi także przeprowadzanie diagnozy przesiewowej wśród wszystkich uczniów. Są to bez wątpienia korzyści dla wszystkich – dzieci, rodziców, nauczycieli. Wczesna diagnoza i wsparcie udzielone już na starcie zapobiegnie pogłębianiu się dysfunkcji na dalszych etapach kształcenia. Przedstawiony list powitalny do rodziców uczniów nowo rozpoczynających naukę w szkole ma spełniać funkcję pierwszej wstępnej diagnozy ucznia, pomóc szkole w stworzeniu dla niego jak najlepszych warunków nauki i dalszego rozwoju. Dokument może mieć zastosowanie w szkole podstawowej i szkole gimnazjalnej.

  Typ placówki: szkoła podstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 24 Styczeń 2018
  Liczba stron w dokumencie: 4

DOKUMENTACJA NA ŻYCZENIE

Jeśli nie jesteś pewien w jakiej sytuacji wykorzystać znaleziony
dokument,
jeśli nie wiesz jak go wypełnić, chciałbyś zweryfikować czy
prawidłowo prowadzisz podobną dokumentację - zapytaj naszych ekspertów!

W Twojej placówce potrzebna jest specjalna wersja dokumentu?
Zgłoś nam czego potrzebujesz,
a eksperci opracują indywidualną wersję dokumentacji.
Copyright 2024 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT