Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNYNadzor-pedagogiczny.pl Baza aktów prawnych Zmiany ustawy – Prawo oświatowe w zakresie monitorowania losów absolwentów szkół ponadpodstawowych

Zmiany ustawy – Prawo oświatowe w zakresie monitorowania losów absolwentów szkół ponadpodstawowych

I. 2 kwietnia 2021 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 619 ustawę z dnia 25 lutego 2021 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw – weszła w życie z dniem 3 kwietnia 2021 r. z wyjątkami,
Ustawa weszła w życie z dniem 3 kwietnia 2021 r., z wyjątkiem:

czytaj dalej >>

Obowiązujący 10 maja 2021Copyright 2022 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT