Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

ZAMÓW DOKUMENT

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNYStatut szkoły

Podstawą prawną tworzenia – dla każdej placówki oświatowej – Statutu Szkoły jest ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty, art. 60, ust. 2 (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami) oraz rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 roku w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. z 2001 r. Nr 61, poz. 624 z późniejszymi zmianami). Statut Szkoły określa zakres zadań nauczycieli oraz innych pracowników, w tym zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę. Wzór przedstawionego Statutu został stworzony z myślą o zespole szkół, jednak z powodzeniem można stosować go dla szkół: podstawowych, gimnazjalnych, zespołu szkół (podstawowej i gimnazjalnej).

Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum
Kategoria: Statuty, koncepcje pracy, uchwały
Ostatnia aktualizacja: 16 Lipiec 2014
Data publikacji: 10 Sierpień 2009
archiwum


Podgląd dokumentu

DOKUMENTACJA NA ŻYCZENIE

Jeśli nie jesteś pewien w jakiej sytuacji wykorzystać znaleziony
dokument,
jeśli nie wiesz jak go wypełnić, chciałbyś zweryfikować czy
prawidłowo prowadzisz podobną dokumentację - zapytaj naszych ekspertów!

W Twojej placówce potrzebna jest specjalna wersja dokumentu?
Zgłoś nam czego potrzebujesz,
a eksperci opracują indywidualną wersję dokumentacji.

Copyright 2019 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT