Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

DOKUMENT DO SPRAWDZENIA

ZAMÓW DOKUMENT

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNYRegulamin Rady Rodziców

Zgodnie z zapisami ustawy o systemie oświaty, artykuły 53 i 54 (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami) w szkołach i placówkach oświatowych działają Rady Rodziców, które reprezentują ogół rodziców uczniów. Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, w którym określa: wewnętrzną strukturę i tryb pracy oraz szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do Rad (klasowych i szkolnej). Rada Rodziców może występować do dyrektora i innych organów szkoły lub placówki, organu prowadzącego szkołę lub placówkę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły lub placówki. Wzór przedstawionego regulaminu Rady Rodziców można stosować dla szkół: podstawowych, gimnazjalnych, zespołu szkół (podstawowej i gimnazjalnej).

Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum
Kategoria: Procedury, regulaminy, wnioski
Ostatnia aktualizacja: 12 Sierpień 2015
Data publikacji: 15 Listopad 2009
archiwum


Podgląd dokumentu

DOKUMENTACJA NA ŻYCZENIE

Jeśli nie jesteś pewien w jakiej sytuacji wykorzystać znaleziony
dokument,
jeśli nie wiesz jak go wypełnić, chciałbyś zweryfikować czy
prawidłowo prowadzisz podobną dokumentację - zapytaj naszych ekspertów!

W Twojej placówce potrzebna jest specjalna wersja dokumentu?
Zgłoś nam czego potrzebujesz,
a eksperci opracują indywidualną wersję dokumentacji.

Copyright 2020 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT