Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

DOKUMENT DO SPRAWDZENIA

ZAMÓW DOKUMENT

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNYRegulamin przyznawania stypendium za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe

Zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty szkoła może udzielić uczniom stypendium za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe. Celem przyznawania takiego świadczenia jest nie tylko wynagrodzenia w formie finansowej wybitnego ucznia, ale i promowanie wzorowej postawy uczniowskiej i motywowanie dzieci oraz młodzieży do osiągania ponadprzeciętnych wyników czy to w nauce, czy w sporcie. Regulamin przyznawania stypendium powinien określać, na jakim etapie edukacyjnym przysługuje uczniom stypendium, jakie warunki należy spełnić, aby je otrzymać – w regulaminie należy odnotować np. wysokość progu średniej ocen, od którego przysługuje świadczenie. Dokument powinien także regulować samą procedurę przyznawania stypendium, w tym prace komisji stypendialnej. 

Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
Kategoria: Procedury, regulaminy, wnioski
Ostatnia aktualizacja: 17 Sierpień 2015
Data publikacji: 26 Listopad 2014
archiwum


Podgląd dokumentu

DOKUMENTACJA NA ŻYCZENIE

Jeśli nie jesteś pewien w jakiej sytuacji wykorzystać znaleziony
dokument,
jeśli nie wiesz jak go wypełnić, chciałbyś zweryfikować czy
prawidłowo prowadzisz podobną dokumentację - zapytaj naszych ekspertów!

W Twojej placówce potrzebna jest specjalna wersja dokumentu?
Zgłoś nam czego potrzebujesz,
a eksperci opracują indywidualną wersję dokumentacji.

Copyright 2020 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT