Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

DOKUMENT DO SPRAWDZENIA

ZAMÓW DOKUMENT

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNYNadzor-pedagogiczny.pl Baza aktów prawnych Przepisy wydane przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego od 1 stycznia 2020 r. dla szkół i placówek artystycznych

Przepisy wydane przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego od 1 stycznia 2020 r. dla szkół i placówek artystycznych

I. Szkolnictwo artystyczne w Polsce:
Według informacji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Polsce działa niemal 1000 szkół i placówek artystycznych, w których kształci się prawie 100 tys. uczniów. Szkolnictwo artystyczne nadzorowane jest przez ministra właściwego ds. kultury i ochrony dziedzictwa narodowego i tworzy odrębny system kształcenia, w stosunku do systemu kształcenia ogólnego.
Wśród typów szkół artystycznych I i II stopnia znajdują się szkoły prowadzące wyłącznie kształcenie w zakresie przedmiotów artystycznych oraz szkoły, w których uczniowie mogą realizować także obowiązek szkolny oraz obowiązek nauki.
System szkolnictwa artystycznego tworzą, oprócz szkół placówki takie jak ogniska artystyczne oraz bursy, czyli placówki zapewniające opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania.

czytaj dalej >>

Obowiązujący 31 października 2020Copyright 2021 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT