Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNYPoradnik

Drukuj DRUKUJ

Standard E4 – Uzyskanie zapewnienia o stanie kontroli zarządczej

  Jest to ostatni ze standardów, który niejako domyka cały system oceny funkcjonowania kontroli zarządczej. Po dokładnej analizie wyników monitoringu, kontroli i oceny dyrektor powinien odpowiednio zareagować, czyli wyeliminować/zmienić/wdrożyć odpowiednie mechanizmy, w zależności od wyniku przeprowadzonej analizy.

  Reakcja dyrektora ma służyć realizacji założonych celów i podjętych przez szkołę zadań. Efektem tych działań jest nowy stan, w którym dyrektor może stwierdzić, że uzyskał zapewnienie o stanie kontroli zarządczej. Obowiązku składania oświadczenia o stanie kontroli zarządczej ustawa nie nakłada na kierowników jednostek podsektora samorządowego. Jednak informacja taka powinna być przygotowana przez dyrektora szkoły, ponieważ stanowi to sposób udokumentowania stanu kontroli zarządczej w szkole/placówce. Tego rodzaju informacja może być podsumowaniem sprawowanego nadzoru pedagogicznego, realizacji planu finansowego, stanu majątku szkoły. W informacji należy również uwzględnić dane dotyczące przepływu informacji i dokumentów.

  Należy jednak mieć świadomość tego, że jeżeli przełożony z organu prowadzącego zażyczy sobie takiej informacji, to dyrektor jest zobowiązany mu ją przedstawić. Przy pracy nad tym dokumentem można się kierować podpowiedziami, a w zasadzie odpowiedziami zawartymi w Liście kontrolnej nr E4. Zwracają one uwagę na istotny argument, jakim jest źródło informacji i wynikającego z niej zapewnienia, czyli wiedzy uogólnionej. Następnie jest mowa o kwestiach dokumentacyjnych, czyli o oświadczeniu, aż wreszcie o procedurach i sposobie udostępniania owej wiedzy.
 

Pełna treść dostępna dla zarejestrowanych użytkowników portalu.


 

Zaloguj   Kup abonament

Data: 2011/08/10

 

Dokumenty:

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2023 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT