Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne Procedura oceny pracy dyrektora szkoły prowadzonej przez stowarzyszenie jest taka sama, jak w przypadku dyrektora szkoły lub placówki prowadzonej przez jednostkę samorządu...

PORADA PRAWNA

09 marca 2016 Prawo oświatowe

Jak powinna wyglądać procedura oceny pracy dyrektora szkoły, której organem prowadzącym jest stowarzyszenie?

Procedura oceny pracy dyrektora szkoły prowadzonej przez stowarzyszenie jest taka sama, jak w przypadku dyrektora szkoły lub placówki prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego. Jedyna różnica to taka, że o ocenę dyrektora nie może wnioskować organ sprawujący nadzór pedagogiczny ani rada rodziców (która w szkole lub placówce niepublicznej nie jest organem obligatoryjnym).

Z przepisu z art.6a ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz.U. z 2014r. poz.191 z późn. zm.) wynika, że przy dokonywaniu oceny pracy nauczyciela, któremu powierzono stanowisko dyrektora w przedszkolu, placówce lub szkole, o której mowa w art.1 ust.2 pkt 2 tej ustawy, czyli:
1) zatrudnionego w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego,
2) zatrudnionego w przedszkolach niepublicznych, niepublicznych placówkach oraz szkołach niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych
- stosuje się przepisy art.6a ust. 4-10 ustawy Karta Nauczyciela oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczyciela, trybu postępowania odwoławczego oraz składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego ( Dz.U. z 2012r. poz.1538).

 

Przykładowy dokument:

Procedura oceny pracy dyrektora szkoły prowadzonej przez stowarzyszenie

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

PODOBNE PROBLEMY

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2023 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT