Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne Do prowadzenia zajęć rewalidacyjnych z dzieckiem z niepełnosprawnością ruchową nauczyciel powinien mieć kwalifikacje z zakresu takiej niepełnosprawności, zdobyte na...

PORADA PRAWNA

29 września 2017 Prawo oświatowe

Ile godzin rewalidacyjnych przysługuje dziecku w przedszkolu? Jaki kwalifikacje musi mieć nauczyciel prowadzący rewalidację jeśli w orzeczeniu jest niepełnosprawność ruchowa? Czy może to być oligofrnopedagog?

Do prowadzenia zajęć rewalidacyjnych z dzieckiem z niepełnosprawnością ruchową nauczyciel powinien mieć kwalifikacje z zakresu takiej niepełnosprawności, zdobyte na studiach wyższych, studiach podyplomowych, w zakładzie kształcenia nauczycieli lub na kursie kwalifikacyjnym (§ 23 ust. 1 w zw. z § 15 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli, Dz.U. z 2017 r., poz. 1575). Takich kwalifikacji nie posiada ich oligofrenopedagog, który może prowadzić zajęcia rewalidacyjne z dziećmi z niepełnosprawnością intelektualną (§ 2 pkt 13 rozporządzenia). Wymiar godzin rewalidacyjnych dla dziecka niepełnosprawnego w przedszkolu określa dyrektor jednostki oświatowej na podstawie indywidualnego programu edukacyjno – terapeutycznego, w którym zespół nauczycieli i specjalistów określa niezbędną liczbę godzin dla każdego dziecka (art. 127 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, Dz. U. z 2017 r., poz. 59, § 6 pkt 5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym, Dz.U. z 2017 r., poz. 1578). Oprócz tego dla dziecka dodatkowo mogą być prowadzone zajęcia rewalidacyjne w ramach czasu przeznaczanego na realizację podstawy programowej, w wymiarze ustalonym przez organ prowadzący, odpowiedzialny za ich finansowanie.

 

 

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Podstawa prawna

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

PODOBNE PROBLEMY

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2019 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT