Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

DOKUMENT DO SPRAWDZENIA

ZAMÓW DOKUMENT

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNYNadzor-pedagogiczny.pl Baza aktów prawnych Najnowszy projekt zmiany ustawy Prawo oświatowe

Najnowszy projekt zmiany ustawy Prawo oświatowe

I. W listopadzie 2020 r. do parlamentu został skierowany kolejny projekt zmiany ustawy Prawo oświatowe, a przy tym ustawy o systemie informacji oświatowej i ustawy o finansowaniu zadań oświatowych.
Wprowadzenie nowego przepisu ma dać wiedzę o karierach absolwentów szkół ponadpodstawowych, co pozwoli na bieżące reagowanie na zmieniające się okoliczności społeczno-ekonomiczne, ponieważ konieczne jest zapewnienie informacji zwrotnej na temat przebiegu dalszych karier edukacyjno-zawodowych absolwentów szkół.
Obecnie brak jest odpowiednio szczegółowych i rzetelnych informacji na temat karier absolwentów szkół ponadpodstawowych.

czytaj dalej >>

Obowiązujący 1 grudnia 2020Copyright 2021 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT