Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

DOKUMENT DO SPRAWDZENIA

ZAMÓW DOKUMENT

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNYNadzor-pedagogiczny.pl Baza aktów prawnych Kryteria podziału rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2020 r.

Kryteria podziału rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2020 r.

2 kwietnia 2020 r. MEN opublikowało na swojej stronie internetowej kryteria podziału rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2020.
Na 2020 r. ustalono kryteria podziału rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej w ośmiu obszarach (tak jak w roku ubiegłym):
1. Dofinansowanie z tytułu wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych, polegającego na wzroście liczby uczniów przeliczeniowych w stosunku do danych przyjętych do naliczenia algorytmem części oświatowej subwencji ogólnej na 2020 r. (zapis obszaru jak w roku ubiegłym).
Nieprzekraczalny termin składania wniosków:
do dnia 15 października 2020 r. – dotyczy wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych po 30 września 2020 r.).
2. Pomoc jednostkom samorządu terytorialnego w usuwaniu skutków zdarzeń losowych w budynkach szkół (placówek) publicznych prowadzonych (dotowanych) przez jednostki samorządu terytorialnego – z wyłączeniem przedszkoli ogólnodostępnych oraz innych form wychowania przedszkolnego (zapis obszaru jak w roku ubiegłym).
Nieprzekraczalny termin składania wniosków:
- do dnia 29 maja 2020 r. - dotyczy zdarzeń losowych, które wystąpiły w miesiącach X - XII 2019 r. oraz w miesiącach I-III 2020 r.;
- w terminie do 40 dni od daty wystąpienia zdarzenia, jednak nie później niż do dnia 9 października 2020 r. - dotyczy pozostałych zdarzeń losowych.

czytaj dalej >>

Obowiązujący 20 maja 2020Copyright 2021 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT