Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNYNadzor-pedagogiczny.pl Baza aktów prawnych Komentarz – oddziały przygotowania wojskowego w liceach ogólnokształcących i technikach od 1 września 2020 r.

Komentarz – oddziały przygotowania wojskowego w liceach ogólnokształcących i technikach od 1 września 2020 r.


I. 3 września 2019 r. opublikowano ustawę z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe oraz ustawy o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1681) – wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r. Ustawa liczy 4 artykuły.
Jednak czynności przygotowawcze do utworzenia oddziałów przygotowania wojskowego należy rozpocząć jak najwcześniej w roku szkolnym 2019/2020.
II. Ustawa dokonała zmian w:
1. ustawie z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, 1078, 1287 i 1680) – dodano 1 artykuł (art. 28a) oraz uzupełniono 3 artykuły, nowe brzmienia otrzymały fragmenty 6 artykułów.
2. ustawie z 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203 ze zm. w 2018 r. poz. 2245 i w 2019 r. poz. 1287) – uzupełniono 1 artykuł.

czytaj dalej >>

Obowiązujący 19 listopada 2019Copyright 2023 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT