Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNYNadzor-pedagogiczny.pl Baza aktów prawnych Komentarz – losy nauczycieli przekształcanych publicznych placówek kształcenia praktycznego.

Komentarz – losy nauczycieli przekształcanych publicznych placówek kształcenia praktycznego.

Komentarz – losy nauczycieli przekształcanych publicznych placówek kształcenia praktycznego.

 

30 listopada 2018 r. opublikowana została w Dz. U. poz. 2245 ustawa z 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (dalej zwana ustawą zawodową) – zawiera procedury przekształcania placówek kształcenia praktycznego oraz ukazuje losy nauczycieli publicznych placówek prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego.
System oświaty obejmuje od 1.09.2019 r. placówki kształcenia ustawicznego oraz centra kształcenia zawodowego, umożliwiające uzyskanie i uzupełnienie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych.
Dotychczasowa placówka kształcenia praktycznego oraz ośrodek dokształcania i doskonalenia zawodowego staje się 1.09.2019 r. centrum kształcenia zawodowego.
Poniżej różne warianty losów nauczycieli publicznych placówek prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego.

czytaj dalej >>

 

Obowiązujący 16 stycznia 2019Copyright 2019 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT