Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNYNadzor-pedagogiczny.pl Baza aktów prawnych Komentarz do przepisów zmieniających szczegółowe kwalifikacje wymagane od nauczycieli

Komentarz do przepisów zmieniających szczegółowe kwalifikacje wymagane od nauczycieli

I. 27 marca 2019 r. weszły w życie uregulowania rozporządzenia MEN z dnia 1 marca 2019 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. z 2019 r. poz. 465).
Zmiana dotyczyła dotychczasowego rozporządzenia MEN dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. z 2017 r. poz. 1575).
Zmianami objęto w różnym stopniu uregulowania rozporządzenia – § 2 pkt 9 i 10, § 3 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 pkt 2, § 4 ust. 1 pkt 2 lit. b, § 5 ust. 3, 4 i 5, § 7 ust. 1 pkt 1, § 10, § 12 ust. 1 pkt 2, ust. 3 pkt 1, § 13 pkt 3, § 14 ust. 2, § 15 ust. 1 pkt 1, ust. 2, ust. 3 pkt 1 i ust. 4 pkt 1, 2 i 3, § 16 ust. 1 pkt 1, § 17 ust. 1 pkt 1, ust. 2 pkt 3, § 18, § 19 ust. 3 pkt 1 i 2, § 20 pkt 1 i 2, § 21 ust. 3, § 22 pkt 1 i 2, § 23 pkt 2, § 24 pkt 1 i 2, § 29 ust. 1a.
II. Najważniejsze zmiany w zakresie poszczególnych kwalifikacji:
1. § 3 ust. 1 pkt 2: Kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela we wszystkich szkołach i placówkach, z zastrzeżeniem § 12-24, posiada osoba, która ukończyła studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, na kierunku, którego efekty uczenia się (zamieszczone w suplemencie dyplomu ukończonych studiów), o których mowa w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, w zakresie wiedzy i umiejętności obejmują treści nauczanego przedmiotu lub prowadzonych zajęć, wskazane w podstawie programowej dla tego przedmiotu na odpowiednim etapie edukacyjnym, oraz posiada przygotowanie pedagogiczne.

czytaj dalej >>

Obowiązujący 11 kwietnia 2019Copyright 2023 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT