Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNYNadzor-pedagogiczny.pl Baza aktów prawnych Komentarz do przepisów w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół

Komentarz do przepisów w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół

I. W wyniku zmiany ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (zmiana brzmienia art. 47 ust. 1 pkt 3 i ust. 4 ustawy) wprowadzono od 1 września 2019 r. nowe ramowe plany nauczania dla szkół publicznych.
II. 4 kwietnia 2019 r. opublikowano w Dz. U. poz. 639 rozporządzenie MEN z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół.
Rozporządzenie zawiera 16 załączników – ramowych planów nauczania, wchodzi w życie 1 września 2019 r. ale nie całościowo.
Nadal, w sytuacjach ściśle określonych, będzie obowiązywało rozporządzenie MEN z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół (Dz. U. z 2017 r. poz. 703).

czytaj dalej >>

Obowiązujący 9 maja 2019Copyright 2023 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT