Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

DOKUMENT DO SPRAWDZENIA

ZAMÓW DOKUMENT

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNYNadzor-pedagogiczny.pl Baza aktów prawnych Komentarz do nowej ustawy o opiece zdrowotnej nad uczniami

Komentarz do nowej ustawy o opiece zdrowotnej nad uczniami

I. 11 czerwca 2019 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1078 ustawę z dnia 12 kwietnia 2019 r. o opiece zdrowotnej nad uczniami – wchodzi w życie 12 września 2019 r.,
Niniejsza ustawa zmienia:
1) ustawę z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
2) ustawę z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe.
II. Wybrane uregulowania w ustawie dotyczące przede wszystkim szkół i uczniów:
1. Opieka zdrowotna nad uczniami jest realizowana w szkole i obejmuje:
1) profilaktyczną opiekę zdrowotną - sprawują pielęgniarka środowiska nauczania i wychowania albo higienistka szkolna,
2) promocję zdrowia - sprawują pielęgniarka środowiska nauczania i wychowania albo higienistka szkolna, a także higienistka stomatologiczna.
3) opiekę stomatologiczną - sprawuje lekarz dentysta.

czytaj dalej >>

Obowiązujący 27 września 2019Copyright 2020 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT