Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole
Temat: Liczba opiekunów??
Paweł 1
dyrektor
09-09-2011 14:35
Jaka powinna być licxzba opiekunów w czasie wyjazdu na wycieczkę????

Cytat_d Cytat_g
wojtunio
Dyrektor
12-09-2011 00:05
Zależy to wyłącznie od Ciebie i regulaminu wycieczek jaki funkcjonuje w szkole. Ogólna zasada - ma być bezpiecznie, a jeżeli uznasz, że jest to jeden na 15 czy 1 na 20 to już Twój wybór.

Cytat_d Cytat_g
JAsia
dyrektor
16-09-2011 19:56
Nie ma przepisu mówiącego wprost o liczbie opiekunów na wycieczce szkolnej, ale pomocne przy ustalaniu takiej liczby mogą być przepisy poniższego rozporządzenia. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 21 stycznia 1997 r. w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania. § 3. 1. Wypoczynek może być organizowany w formach wypoczynku wyjazdowego (np. kolonie, obozy, zimowiska) i formach wypoczynku w miejscu zamieszkania (np. półkolonie, wczasy w mieście), zwanych dalej "placówkami wypoczynku". 2. Liczba uczestników wypoczynku pozostających pod opieką jednego wychowawcy nie może przekraczać 20 osób, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4, jeżeli przepisy w sprawie ogólnych warunków bezpieczeństwa i higieny nie stanowią inaczej. 3. W przypadku dzieci do 10 roku życia liczba uczestników pozostających pod opieką jednego wychowawcy nie może przekraczać 15 osób. 4. Liczba uczestników wypoczynku pozostających pod opieką jednego wychowawcy ulega zmniejszeniu, jeżeli uczestnikami są dzieci i młodzież niepełnosprawna wymagająca stałej opieki lub pomocy. Zmniejszenie liczby uczestników następuje w zależności od rodzaju i stopnia niepełnosprawności.

Cytat_d Cytat_g
JAsia
dyrektor
22-09-2011 16:37
Adela
A macie jakieś pomysły na jednodniową wycieczkę dla gimnazjalistów (w wielkopolsce)?
Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy - śladami wczesnego średniowiecza Wielkopolski Początkowo na wyspie na jeziorze Lednica stworzono rezerwat archeologiczny na Ostrowie Lednickim. Później, w roku 1970, w jego miejsce powstało Muzeum Pierwszych Piastów – największa placówka w Wielkopolsce, jeden z punktów Szlaku Piastowskiego. Najważniejszym celem przyświecającym powstaniu Muzeum była ochrona jednych z najstarszych i najlepiej zachowanych na naszych ziemiach reliktów kamiennej architektury pałacowej i sakralnej. Głównymi punktami Muzeum są przedromańskie pozostałości pałacu mieszka I i Bolesława Chrobrego, a także kościół z pochówkami uprzywilejowanych, wałami grodu z X w., reliktami jednego z mostów, które w X-XI w. łączyły to miejsce ze stałym lądem. Ponadto zwiedzający mogą zobaczyć tzw. Mały Skansen, który tworzy stylizowana brama grodowa i kilka oryginalnych obiektów drewnianej zabudowy wsi. Na szczególną uwagę zasługuje także muzealna kolekcja uzbrojenia, której zbiory zawierają ponad 300 egzemplarzy broni, a w śród nich m.in. miecze, kolczugę, topory i siekiery. Wizyta w Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy to niezwykła wyprawa w naprawdę odległą przeszłość. Tel. (+48 61) 427 50 10

Cytat_d Cytat_g
dyrek02
dyrektor
25-09-2011 20:58
Myślę, ze fajną wycieczką byłby jarmark w Biskupinie. Dwa lata temu byłam z uczniami właśnie pierwszej klasy i byli zachwyceni. Można obejrzeć walki rycerzy, postrzelać a nawet ulepić własnoręcznie naczynie gliniane. Naprawdę fajnie! CO DO LICZBY OPIEKUNÓW ja stosuję takie zasady: - w ramach 1 lekcji - wiadomo nauczyciel zabiera klasę (jeśli w pobliżu szkoły) - w miejscu zamieszkania - 1 opiekun na 30 uczniów, - poza miejscem zamieszkania - 1 opiekun na 15 uczniów, - w góry 1 opiekun na 10 uczniów. ZASADA - lepiej więcej opiekunów niż mniej! Pozdrawiam

Cytat_d Cytat_gCopyright 2022 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT