Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole
Temat: dokumenty dołączane do oferty na konkurs dyrektora szkoły
ikmiec
nauczyciel
06-06-2013 16:19
Jestem mgr geografii, od 1989 - 2012 roku uczyłam w szkole podstawowej na poczatku jako nauczycie geografii, a później od 1999 r. jako nauczyciel przyrody. W 2004 r. pracując w szkole podstawowej - odbywałam staż w tej szkole, uzyskałam akt dyplomowania. od 01.09. 2012 r. zostałam przeniesiona z art. 19 Karty nauczyciela do pracy w Zespole Szkół na stanowisko nauczyciela geografii i przyrody. 28 maja br. przystępując do konkursu na stanowisko dyrektora szkoły podstawowej dołączyłam dokumenty wymienione w ofercie: uzasadnienie przystąpienia do konkursu, koncepcję pracy szkoły, dyplom ukończenia studiów wyższych, świadectwo ukończenia kursu kwalifikacyjnego w zakresie zarządzania oświatą, życiorys z przebiegiem kariery zawodowej, zaświadczenie o zatrudnieniu w zespole szkół (uczę geografii w gimnazjum i przyrody w szkole podstawowej), ocenę pracy, akt dyplomowania nadany mi w 2004 r. jako nauczycielowi szkoły podstawowej. W wyniku postępowania kwalifikacyjnego nie dopuszczono mnie do dalszej części postępowania konkursowego ze względu na brak dokumentu potwierdzającego kwalifikacje do pracy w szkole podstawowej. Czy komisja konkursowa miała prawo domagania się dokumentu, który nie został wymieniony w ofercie o konkursie, czy akt dyplomowania jest dokumentem wskazującym na moje kwalifikacje do pracy w szkole podstawowej.

Cytat_d Cytat_gCopyright 2022 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT