Trener, mediator, coach, tutor specjalizujący się w rozwijaniu kompetencji niezbędnych dla rozwoju. Od lat związany z systemem wspomagania zarówno jako osoba prowadząca państwową, później samorządową ale również niepubliczną placówkę doskonalenia nauczycieli. Partner wielu projektów realizowanych zarówno przez centralne jak i regionalne placówki doskonalenia nauczycieli. Podstawowa specjalność trenerska to komunikacja interpersonalna, zarządzanie sytuacjami kryzysowymi, coaching edukacyjny, wykorzystywanie neurodydaktyki w codziennej pracy nauczyciela. Uczestnik i współautor materiałów wypracowanych w ramach projektu „Przywództwo edukacyjne” a także autor ramowego programu i współrealizator szkoleń z zakresu kształtowania postaw. Autor kilkunastu książek w tym: „Nauczyciel, trener coach” oraz „Szkoła dialogu”, „Szkoła współpracy” oraz „Szkoła uczenia się”. Prywatnie wielbiciel żywych stworzeń w tym psów, kotów oraz ludzi (kolejność absolutnie przypadkowa).