Absolwentka prawa na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Obecnie doktorantka na Uniwersytecie Łódzkim w Katedrze Prawa Pracy- Zakład Prawa Ubezpieczeń Społecznych i Polityki Społecznej. Ponadto ukończyła m.in. szkołę letnią w Instytucie im. A. Puszkina w Moskwie, studia podyplomowe z pedagogiki i zarządzania zasobami ludzkimi.

Zajmuje się w szczególności prawem pracy i ubezpieczeń społecznych, prawem karnym i ochroną danych osobowych. Jest autorką kilkudziesięciu artykułów naukowych z zakresu prawa. Była prelegentką na licznych konferencjach naukowych, gdzie wygłaszałam swoje autorskie referaty. Jest trenerem z zakresu kompetencji twardych- szkoleń prawniczych. Wiąże pasję pedagogiczną i wiedzę prawniczą jako wykładowca na uczelniach wyższych, gdzie pełni także rolę kierownika studiów podyplomowych.