Wieloletni wicedyrektor, później dyrektor szkoły. Doświadczony trener specjalizujący się w tematyce prawa oświatowego, ochrony danych osobowych oraz programowania i wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnych w edukacji