pedagog specjalny, socjoterapeutka, wieloletni Redaktor Prowadzący czasopisma „Głos Pedagogiczny”. Autorka cyklu artykułów „Szkoła dla rodziców”, popularnych programów szkoleniowych dla nauczycieli oraz programów profilaktycznych dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych.