Nauczyciel konsultant ds. kadry kierowniczej i ewaluacji w Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie. Specjalizuje się w zakresie prawa oświatowego, nadzoru pedagogicznego, ewaluacji, oceniania i pomiaru dydaktycznego. Nauczyciel dyplomowany, członek Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Edukacyjnej.
Absolwentka biologii Uniwersytetu Gdańskiego, ukończyła studia podyplomowe: Pomiar dydaktyczny i egzaminowanie, Zarządzanie Projektami Europejskimi, Coaching, oraz kurs kwalifikacyjny z zakresu organizacji i zarządzania oświatą,
Edukatorka w programach ogólnopolskich , wykładowca na studiach podyplomowych i kursach kwalifikacyjnych. Autorka programów grantowych dla dyrektorów i nauczycieli oraz materiałów edukacyjnych.