Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

DOKUMENT DO SPRAWDZENIA

ZAMÓW DOKUMENT

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNYPlany nadzoru pedagogicznego

 

 1. Plan Nadzoru Pedagogicznego Dyrektora Bursy na rok szkolny 2020/2021

   

  Typ placówki: inne
  Ostatnia aktualizacja: 1 Wrzesień 2020
  Liczba stron w dokumencie: 3
 2. Plan nadzoru pedagogicznego szkoły branżowej I stopnia, technikum, szkoły policealnej

   

  Typ placówki: inne
  Ostatnia aktualizacja: 28 Sierpień 2020
  Liczba stron w dokumencie: 10
 3. Plan nadzoru pedagogicznego poradni psychologiczno-pedagogicznej w roku szkolnym 2020-2021

   

  Typ placówki: inne
  Ostatnia aktualizacja: 28 Sierpień 2020
  Liczba stron w dokumencie: 10
 4. Plan nadzoru pedagogicznego liceum ogólnokształcącego w roku szkolnym 2020-2021

   

  Typ placówki: szkoła ponadpodstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 28 Sierpień 2020
  Liczba stron w dokumencie: 10
 5. Plan nadzoru pedagogicznego dyrektora przedszkola 2020/2021

   

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 7 Sierpień 2020
  Liczba stron w dokumencie: 13
 6. Plan nadzoru pedagogicznego dla dyrektora szkoły 2020/2021

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, szkoła ponadpodstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 7 Sierpień 2020
  Liczba stron w dokumencie: 9
 7. Odwołanie z funkcji opiekuna stażu

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, placówka niepubliczna, szkoła ponadpodstawowa
  Data publikacji: 20 Grudzień 2019
  Liczba stron w dokumencie: 1
 8. Plan nadzoru pedagogicznego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych. Kształcenie w formie zaocznej w roku szkolnym 2019-2020

   

  Typ placówki: inne, szkoła ponadpodstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 13 Listopad 2019
  Liczba stron w dokumencie: 2
 9. Plan rozwoju zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego- logopeda

   

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, placówka niepubliczna, inne, szkoła ponadpodstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 9 Wrzesień 2019
  Liczba stron w dokumencie: 3
 10. Plan nadzoru pedagogicznego dla ośmioklasowej szkoły podstawowej z oddziałami przedszkolnymi

   

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 9 Wrzesień 2019
  Liczba stron w dokumencie: 6
 11. Plan nadzoru pedagogicznego przedszkola specjalnego z wczesnym wspomaganiem w roku szkolnym 2019-2020

   

  Typ placówki: przedszkole, inne
  Ostatnia aktualizacja: 27 Sierpień 2019
  Liczba stron w dokumencie: 12
 12. Plan nadzoru pedagogicznego bursy w roku szkolnym 2019-2020

   

  Typ placówki: inne
  Data publikacji: 21 Sierpień 2019
  Liczba stron w dokumencie: 8
 13. Plan nadzoru pedagogicznego szkół specjalnych przysposabiających do pracy, młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, specjalnych...

   

  Typ placówki: szkoła ponadpodstawowa
  Data publikacji: 20 Sierpień 2019
  Liczba stron w dokumencie: 9
 14. Plan nadzoru pedagogicznego przedszkola w roku szkolnym 2019-2020

   

  Typ placówki: przedszkole
  Data publikacji: 20 Sierpień 2019
  Liczba stron w dokumencie: 8
 15. Plan nadzoru pedagogicznego liceum ogólnokształcącego w roku szkolnym 2019-2020

   

  Typ placówki: szkoła ponadpodstawowa
  Data publikacji: 20 Sierpień 2019
  Liczba stron w dokumencie: 9
 16. Plan nadzoru pedagogicznego dyrektora szkoły

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, szkoła ponadgimnazjalna, inne, szkoła ponadpodstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 16 Maj 2019
  Liczba stron w dokumencie: 5
 17. Plan nadzoru pedagogicznego w przedszkolu publicznym

   

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 7 Maj 2019
  Liczba stron w dokumencie: 4
 18. Sprawozdanie z realizacji planu nadzoru pedagogicznego

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, placówka niepubliczna, szkoła ponadpodstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 17 Kwiecień 2019
  Liczba stron w dokumencie: 4
 19. Deklaracja na rzecz edukacji przyszłości

   

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, placówka niepubliczna, inne, szkoła ponadpodstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 11 Luty 2019
  Liczba stron w dokumencie: 0
 20. Uchwała w sprawie projektu planu finansowego szkoły

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, szkoła ponadpodstawowa
  Data publikacji: 15 Październik 2018
  Liczba stron w dokumencie: 1
 21. Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego

   

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, szkoła ponadpodstawowa
  Data publikacji: 15 Październik 2018
  Liczba stron w dokumencie: 3
 22. Plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2018/2019 dla ośrodka rewalidacyjno-edukacyjno-wychowawczego

   

  Typ placówki: inne
  Data publikacji: 24 Wrzesień 2018
  Liczba stron w dokumencie: 6
 23. Plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2018/2019 dla bursy

   

  Typ placówki: inne
  Data publikacji: 24 Wrzesień 2018
  Liczba stron w dokumencie: 6
 24. Plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2018/2019 dla szkoły podstawowej

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa
  Data publikacji: 13 Sierpień 2018
  Liczba stron w dokumencie: 6
 25. Plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 201/2019 dla szkoły branżowej I stopnia

   

  Typ placówki: szkoła ponadgimnazjalna, szkoła ponadpodstawowa
  Data publikacji: 13 Sierpień 2018
  Liczba stron w dokumencie: 7
 26. Plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2018/2019 dla poradni psychologiczno-pedagogicznej

   

  Typ placówki: inne
  Data publikacji: 13 Sierpień 2018
  Liczba stron w dokumencie: 6
 27. Plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2018/2019 dla liceum

   

  Typ placówki: szkoła ponadgimnazjalna, szkoła ponadpodstawowa
  Data publikacji: 13 Sierpień 2018
  Liczba stron w dokumencie: 6
 28. Projekt ewaluacji wewnętrznej dla poradni psychologiczno-pedagogicznej w roku szkolnym 2018/2019

   

  Typ placówki: inne
  Data publikacji: 13 Sierpień 2018
  Liczba stron w dokumencie: 2
 29. Przykład statutu młodzieżowego domu kultury – stan na dzień 1 września 2018 r.

   

  Typ placówki: inne
  Data publikacji: 31 Lipiec 2018
  Liczba stron w dokumencie: 9
 30. Przykładowy wniosek o dopuszczenie programu nauczania wraz z arkuszem oceny programu nauczania z zajęć edukacyjnych

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, placówka niepubliczna, szkoła ponadpodstawowa
  Data publikacji: 3 Lipiec 2018
  Liczba stron w dokumencie: 3
 31. Wniosek do organu prowadzącego o wyrażenie zgody na utworzenie oddziału integracyjnego

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa
  Data publikacji: 11 Czerwiec 2018
  Liczba stron w dokumencie: 1
 32. Odprawa emerytalna dla nauczyciela

   

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, placówka niepubliczna, szkoła ponadpodstawowa
  Data publikacji: 11 Maj 2018
  Liczba stron w dokumencie: 1
 33. Pisma do ZZ i OP

   

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, placówka niepubliczna, szkoła ponadpodstawowa
  Data publikacji: 17 Kwiecień 2018
  Liczba stron w dokumencie: 2
 34. Umowa przedwstępna z nauczycielem od 01.09.2018 r.

   

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, placówka niepubliczna, szkoła ponadpodstawowa
  Data publikacji: 17 Kwiecień 2018
  Liczba stron w dokumencie: 4
 35. Ocena pracy nauczyciela wg nowych przepisów

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Data publikacji: 27 Luty 2018
  Liczba stron w dokumencie: 3
 36. Plan nadzoru niepublicznej specjalistycznej poradni psychologiczno-pedagogiczna

   

  Typ placówki: inne
  Data publikacji: 8 Styczeń 2018
  Liczba stron w dokumencie: 2
 37. Arkusz monitorowania realizacji podstawy programowej pod kątem badania osiągnięć dziecka na koniec wychowania przedszkolnego

   

  Typ placówki: przedszkole
  Data publikacji: 18 Grudzień 2017
  Liczba stron w dokumencie: 2
 38. Wniosek nauczyciela o odstąpienie od realizacji niektórych treści nauczania

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, placówka niepubliczna, szkoła ponadpodstawowa
  Data publikacji: 11 Grudzień 2017
  Liczba stron w dokumencie: 1
 39. Zobowiązanie osoby fizycznej ubiegającej się o udzielenie zezwolenia na założenie przedszkola

   

  Typ placówki: przedszkole
  Data publikacji: 10 Listopad 2017
  Liczba stron w dokumencie: 1
 40. Plan współpracy z rodzicami i środowiskiem lokalnym (Budowanie partnerstwa na płaszczyźnie rodzina-szkoła-gmina)

   

  Typ placówki: gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, placówka niepubliczna, inne, szkoła ponadpodstawowa
  Data publikacji: 4 Październik 2017
  Liczba stron w dokumencie: 4
 41. Wzór pisma do wójta gminy o przekształceniu szkoły

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa
  Data publikacji: 24 Luty 2017
  Liczba stron w dokumencie: 1
 42. Plan nadzoru pedagogicznego placówki w roku szkolnym 2019-2020

   

  Typ placówki: placówka niepubliczna
  Liczba stron w dokumencie: 9
 43. Plan nadzoru pedagogicznego poradni psychologiczno-pedagogicznej w roku szkolnym 2019-2020

   

  Typ placówki: inne
  Liczba stron w dokumencie: 9
 44. Plan nadzoru pedagogicznego publicznej biblioteki pedagogicznej w roku szkolnym 2019-2020

   

  Typ placówki: inne
  Liczba stron w dokumencie: 10
 45. Plan nadzoru pedagogicznego szkoły branżowej I stopnia, technikum, szkoły policealnej

   

  Typ placówki: inne
  Liczba stron w dokumencie: 9
 46. Plan nadzoru pedagogicznego szkoły podstawowej w roku szkolnym 2019-2020

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa
  Liczba stron w dokumencie: 9

DOKUMENTACJA NA ŻYCZENIE

Jeśli nie jesteś pewien w jakiej sytuacji wykorzystać znaleziony
dokument,
jeśli nie wiesz jak go wypełnić, chciałbyś zweryfikować czy
prawidłowo prowadzisz podobną dokumentację - zapytaj naszych ekspertów!

W Twojej placówce potrzebna jest specjalna wersja dokumentu?
Zgłoś nam czego potrzebujesz,
a eksperci opracują indywidualną wersję dokumentacji.
Copyright 2021 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT