Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

DOKUMENT DO SPRAWDZENIA

ZAMÓW DOKUMENT

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNYDokumentowanie 40-godzinnego czasu pracy nauczyciela

Pensum dydaktyczne nauczycieli wynosi tygodniowo 18 godz. w 40-godzinnym czasie pracy. Zgodnie ze zmianami wprowadzonymi w art. 42 Karty Nauczyciela przez ustawę z dnia 21 listopada 2008 r. o zmianie ustawy Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2009 r. Nr 1, poz. 1), nauczyciele mają obowiązek, oprócz realizowania swojego pensum, rozliczyć dodatkowo, a tym samym przeprowadzić w ramach czasu pracy w roku szkolnym 2010/11 dwie godziny tygodniowo zajęć opieki świetlicowej lub innych zajęć z uczniami, wynikających z zadań statutowych szkoły, w tym zajęć opiekuńczych i wychowawczych uwzględniających potrzeby i zainteresowania uczniów. Obowiązkiem dyrektora każdej szkoły, wynikającym z pełnionego nadzoru pedagogicznego, jest odpowiednie dokumentowanie czasu pracy nauczyciela. Prezentowany arkusz usprawni wprowadzanie odpowiednich adnotacji.

Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
Kategoria: Dokumentacja kadrowa
Ostatnia aktualizacja: 21 Sierpień 2012
Data publikacji: 14 Sierpień 2009
archiwum


Podgląd dokumentu

DOKUMENTACJA NA ŻYCZENIE

Jeśli nie jesteś pewien w jakiej sytuacji wykorzystać znaleziony
dokument,
jeśli nie wiesz jak go wypełnić, chciałbyś zweryfikować czy
prawidłowo prowadzisz podobną dokumentację - zapytaj naszych ekspertów!

W Twojej placówce potrzebna jest specjalna wersja dokumentu?
Zgłoś nam czego potrzebujesz,
a eksperci opracują indywidualną wersję dokumentacji.

Copyright 2020 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT