Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNYDecyzja w sprawie organizacji nauczania indywidualnego

Dyrektor szkoły na wniosek rodziców lub prawnych opiekunów zapewnia indywidualne nauczanie uczniowi posiadającemu orzeczenie z poradni o potrzebie zorganizowania dla niego tej formy nauki. Nauczanie indywidualne jest organizowane przez dyrektora w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę. Oba podmioty powinny zapewnić wykonanie określonych w orzeczeniu zaleceń. W decyzji o przyznaniu indywidualnego nauczania należy zamieścić m.in. informację o przydzielonej liczbie godzin nauczania indywidualnego, tygodniowym wymiarze nauki oraz okresie organizacji tych zajęć wskazanym w orzeczeniu. 

Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
Kategoria: Procedury, regulaminy, wnioski
Ostatnia aktualizacja: 17 Sierpień 2015
Data publikacji: 6 Listopad 2014
archiwum


Podgląd dokumentu

DOKUMENTACJA NA ŻYCZENIE

Jeśli nie jesteś pewien w jakiej sytuacji wykorzystać znaleziony
dokument,
jeśli nie wiesz jak go wypełnić, chciałbyś zweryfikować czy
prawidłowo prowadzisz podobną dokumentację - zapytaj naszych ekspertów!

W Twojej placówce potrzebna jest specjalna wersja dokumentu?
Zgłoś nam czego potrzebujesz,
a eksperci opracują indywidualną wersję dokumentacji.

Copyright 2019 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT