Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

DOKUMENT DO SPRAWDZENIA

ZAMÓW DOKUMENT

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNYNadzor-pedagogiczny.pl Baza aktów prawnych Coroczne podsumowanie zmian w obowiązujących ustawach oświatowych – stan na 1 stycznia 2021 roku

Coroczne podsumowanie zmian w obowiązujących ustawach oświatowych – stan na 1 stycznia 2021 roku

1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2215 ze zm.):
- ustawa zawierała pierwotnie 12 rozdziałów i 102 artykuły,
- ustawa obecnie zawiera 16 rozdziałów i 146 artykułów.
Ostatnie zmiany dotyczą awansu zawodowego nauczycieli szkół za granicą, a także kolejnej zmiany zasad odpowiedzialności dyscyplinarnej nauczyciela (zmiany terminów w postępowaniu wyjaśniającym oraz dyscyplinarnym).


czytaj dalej >>

Obowiązujący 4 stycznia 2021Copyright 2021 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT