Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

ZAMÓW DOKUMENT

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNYNadzor-pedagogiczny.pl Dydaktyka Dokumenty Realizacja i monitorowanie podstawy programowej

Arkusze hospitacji

Hospitacja lekcji związana jest z zapisem. Nie każdy z nas dyrektorów potrafi notować swoje spostrzeżenia. Często sporządzane zawierają nadmiar informacji, przeładowane są szczegółami. Prawidłowo sporządzone notatki powinny dotyczyć spraw zasadniczych, by w trakcie rozmowy pohospitacyjnej nie gubić się w drobnostkach, gdyż wówczas analiza lekcji dokonana będzie w sposób powierzchowny, niepełny, chaotyczny. Dużą pomocą w prowadzeniu obserwacji jest arkusz hospitacyjny. Dokonane w nim zapisy ułatwiają ocenę pracy nauczyciela, indywidualne podejście do każdej lekcji, przeprowadzenie analizy obserwowanych zajęć w oparciu o ich cele, treść, przebieg i metody oraz postawę nauczyciela i uczniów. Przedstawione poniżej arkusze hospitacyjne są jedynie propozycją, z której można skorzystać w całości lub części. Pamiętać jednak musimy, że konstrukcja arkusza zależy tylko i wyłącznie od osoby hospitującej. Arkusz hospitacyjny najlepiej spełni swoje zadanie wówczas, gdy zostanie osobiście opracowany przez hospitującego. Ma on bowiem jedynie pomóc dyrektorowi uporządkować jego spojrzenie na działania nauczyciela i uczniów. Zaprezentowane arkusze hospitacji można stosować we wszystkich typach szkół.

Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
Kategoria: Realizacja i monitorowanie podstawy programowej
Ostatnia aktualizacja: 23 Lipiec 2015
Data publikacji: 10 Sierpień 2009
archiwum


Podgląd dokumentu

DOKUMENTACJA NA ŻYCZENIE

Jeśli nie jesteś pewien w jakiej sytuacji wykorzystać znaleziony
dokument,
jeśli nie wiesz jak go wypełnić, chciałbyś zweryfikować czy
prawidłowo prowadzisz podobną dokumentację - zapytaj naszych ekspertów!

W Twojej placówce potrzebna jest specjalna wersja dokumentu?
Zgłoś nam czego potrzebujesz,
a eksperci opracują indywidualną wersję dokumentacji.

Copyright 2019 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT