Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY

POLECAMYZmiany prawne i komunikaty

Czytaj wszystkie
Zmiany prawne
 • Porozumienie pomiędzy Konferencją Episkopatu Polski oraz Ministrem Edukacji Narodowej z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie kwalifikacji zawodowych wymaganych od nauczycieli religii

   Komentarz do zmian w kwalifikacjach nauczycieli religii katolickiej od 1 września 2016 r.

  17 czerwca 2016 r. opublikowano w Dz. Urz. MEN z 2016 r. poz. 21 porozumienie pomiędzy Konferencją Episkopatu Polski oraz MEN z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie kwalifikacji zawodowych wymaganych od nauczycieli religii – wchodzi w życie 1 września 2016 r.
  Zastąpi ono poprzednie porozumienie pomiędzy Konferencją Episkopatu Polski oraz MEN z dnia 6 września 2000 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od nauczycieli religii (Dz. Urz. MEN z 2000 r. Nr 4 poz.20).

  Najważniejsze zmiany wynikające z nowego porozumienia:
  1. ustalono, że nauczyciele religii pozostający w zatrudnieniu w dniu 1 września 2016 r., którzy:

  1) uzyskali stopień nauczyciela mianowanego, zachowują nabyte kwalifikacje do nauczania religii – można przypuszczać, iż omyłkowo pominięto tu nauczyciela dyplomowanego,

  2) spełniali wymagania kwalifikacyjne na podstawie dotychczasowego porozumienia, a nie uzyskali stopnia awansu zawodowego mianowanego zachowują kwalifikacje do nauczania religii do dnia 31 sierpnia 2019 r.,

  3) uzyskali przed dniem 1 września 2016 r. przygotowanie katechetyczno-pedagogiczne w rozumieniu porozumienia z 2000 r. posiadają przygotowanie pedagogiczne do nauczania religii.

  2. zasadniczo zmieniono dotychczasowe uregulowanie o brzmieniu „Skierowanie nauczyciela religii do danej szkoły, wydane przez właściwego biskupa diecezjalnego zaświadcza o posiadaniu kwalifikacji do nauczania religii” na nowe uregulowanie o brzmieniu „Skierowanie nauczyciela religii do danej szkoły lub placówki, jest możliwe, o ile nauczyciel posiada kwalifikacje do nauczania religii w danej szkole lub placówce.” (§ 7).

  3. zdefiniowano:

  1) kolegium teologicznym jako kolegium teologiczne prowadzone przez Kościół katolicki,

  2) przygotowanie pedagogiczne do nauczania religii jako nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu psychologii, pedagogiki, katechetyki i dydaktyki, nauczanych w powiązaniu z teologią w wymiarze nie mniejszym niż 270 godzin oraz odbycie pozytywnie ocenionych praktyk pedagogicznych w zakresie nauczania religii w wymiarze nie mniejszym niż 150 godzin,

  3) teologiczno-katechetyczne studia podyplomowe albo podyplomowe studia katechezy przedszkolnej jako studia podyplomowe umożliwiające nabycie wiedzy, umiejętności i kompetencji z zakresu przedmiotów teologicznych, prowadzone w wymiarze określonym przez Konferencję Episkopatu Polski.

  czytaj dalej >>
  Obowiązujący 17 czerwca 2016
Czytaj wszystkie
Nadchodzące terminy
 • 31 sierpnia 2016
  Nadanie stopnia nauczyciela kontraktowego Termin ustalają dyrektorzy przedszkoli i szkół.
 • 1 września 2016
  Początek roku szkolnego
 • 1 września 2016
  Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno – wychowawczych
 • 1 września 2016
  Dokonanie przeglądu warunków pracy z udziałem społecznego inspektora pracy. Termin ustala dyrektor przedszkola i szkoły
 • 1 września 2016
  Przygotowanie zmian dokumentów określających wysokość wynagrodzenia w czasie trwania stosunku pracy dla nauczycieli, którzy do dnia 31 sierpnia pozytywnie zakończyli postępowanie na wyższy stopień awansu. Termin ustala dyrektor szkoły i przedszkola
Czytaj wszystkie
Komunikaty MEN
Czytaj wszystkie
Kmunikaty KOIndwidualne wsparcie dla dyrektorów placówek oświatowych

Czytaj wszystkie
Porady prawne
Czytaj wszystkie
Dokumentacja na życzenie

Systematycznie uzupełnieniamy dokumentację zawartą w portalu, uwzględniając potrzeby i sugestie użytkowników. W ostatnim czasie przygotowaliśmy

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
 • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
 • Porady i opinie ekspertów.
 • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
 • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2016 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT