Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY

POLECAMYZmiany prawne i komunikaty

Czytaj wszystkie
Zmiany prawne
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 czerwca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół

  Komentarz do zmiany rozporządzenia MEN w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół – analiza nowej podstawy programowej wychowania przedszkolnego

  23 czerwca 2016 r. opublikowano w Dz. U. - poz. 895 rozporządzenie MEN z dnia 17 czerwca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół.

  Jest to druga zmiana rozporządzenia MEN z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2012 r. poz. 977, ze zm. w 2014 r. poz. 803 i w 2016 r. poz. 895).

  Rozporządzenie z dnia 23 czerwca 2016 r. wprowadza z dniem 1 września 2016 r. nową podstawę programową wychowania przedszkolnego natomiast z dniem 1 września 2017 r. nową podstawę programową kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych.

  Podstawa programowa wychowania przedszkolnego dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego:

  1. Jako nowy cel wychowania przedszkolnego określa kształtowanie u dzieci umiejętności czytania i przygotowanie dzieci do nabywania umiejętności pisania.

  2. Ustala, że przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym nie dotyczy przede wszystkim dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawności sprzężone, jeżeli jedną z niepełnosprawności jest upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym.

  czytaj dalej >>
  Obowiązujący 17 czerwca 2016
Czytaj wszystkie
Nadchodzące terminy
 • 25 sierpnia 2016
  Przeprowadzenie egzaminów poprawkowych - zgodnie z wewnętrznym terminarzem. Termin ustala dyrektor szkoły.
 • 26 sierpnia 2016
  Zwołanie posiedzenia rady pedagogicznej w celu zatwierdzenia planów pracy przedszkola oraz ustalenia organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli
 • 26 sierpnia 2016
  Zwołanie posiedzenia rady pedagogicznej w celu zaopiniowania organizacji pracy przedszkola oraz propozycji dyrektora w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć. Termin ustala dyrektor przedszkola
 • 31 sierpnia 2016
  Nadanie stopnia nauczyciela kontraktowego Termin ustalają dyrektorzy przedszkoli i szkół.
Czytaj wszystkie
Komunikaty MEN
Czytaj wszystkie
Kmunikaty KOIndwidualne wsparcie dla dyrektorów placówek oświatowych

Czytaj wszystkie
Porady prawne
Czytaj wszystkie
Dokumentacja na życzenie

Systematycznie uzupełnieniamy dokumentację zawartą w portalu, uwzględniając potrzeby i sugestie użytkowników. W ostatnim czasie przygotowaliśmy

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
 • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
 • Porady i opinie ekspertów.
 • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
 • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2016 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT