Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY

POLECAMYZmiany prawne i komunikaty

Czytaj wszystkie
Zmiany prawne
 • Projekt ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe z dnia 16 września 2016

  Komentarz do projektu ustawy Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe opublikowanej 16 września 2016 r. – losy kadry szkół wygaszanych oraz przekształcanych.
  16 września 2016 r. opublikowano projekt ustawy Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe. Projektowana ustawa (obecnie skierowana do konsultacji) ma wchodzić w życie sukcesywnie od 1 września 2017 r. do 1 czerwca 2022 r.

  I. Projekt ustawy zawiera 333 artykuły określające:

  1. zmiany 115 ustaw (w tym wcześniej wymienione oraz np. o systemie informacji oświatowej, o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych, Kodeks pracy i innych),
  2. od art. 116 do 129 - sytuację nauczyciela lub innego pracownika szkoły w której kształcenie jest wygaszane,
  3. od art. 130 - przekształcanie szkół w okresie od 2017 r. – formuła dla publicznych i niepublicznych, sytuacja nauczyciela i innego pracownika, rekrutacja, organizacja egzaminów, podręczniki i inne materiały edukacyjne.

  II. Nauczyciele zatrudnieni w szkołach funkcjonujących w ramach obecnego systemu oświaty z urzędu staną się nauczycielami szkół utworzonych w ramach nowego systemu. Oznacza to, że z mocy prawa nauczyciele dotychczasowych:

  1. 6-letnich szkół podstawowych staną się nauczycielami 8-letnich szkół podstawowych,
  2. zasadniczych szkół zawodowych staną się nauczycielami branżowych szkół I stopnia,
  3. czteroletnich techników staną się nauczycielami pięcioletnich techników,
  4. trzyletnich liceów ogólnokształcących staną się nauczycielami czteroletnich liceów ogólnokształcących.

  III. Nauczyciele gimnazjów wygaszanych:

  1. zatrudnieni na podstawie mianowania lub umowy o pracę na czas nieokreślony (bez względu na wymiar zatrudnienia), których dalsze zatrudnienie w roku szkolnym 2017/2018 nie będzie możliwe ze względu na zmiany organizacyjne powodujące wygaszenie kształcenia w gimnazjum, zostaną przeniesieni w stan nieczynny,
  2. w przypadku niewyrażenia przez nauczyciela zgody na przejście w stan nieczynny, stosunek pracy zostanie z nim rozwiązany z końcem roku szkolnego,
  3. w przypadku braku możliwości zatrudnienia w pełnym wymiarze, nauczyciel będzie mógł wyrazić zgodę na ograniczenie zatrudnienia,
  4. wraz z końcem roku szkolnego 2018/2019, z nauczycielami zatrudnionymi w gimnazjach zostanie rozwiązany stosunek pracy oraz otrzymają oni odprawę z tego tytułu.

  czytaj dalej >>

  Projekt 16 września 2016
Czytaj wszystkie
Nadchodzące terminy
 • 31 października 2016
  Diagnoza potrzeb w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli. Termin ustala dyrektor szkoły i przedszkola
 • 1 listopada 2016
  Analiza wykonania budżetu w kończącym się roku budżetowym, dokonanie niezbędnych korekt, ustalenie listy możliwych wydatków. Termin ustala dyrektor szkoły i przedszkola
 • 4 listopada 2016
  Udostępnienie informacji o sprawach publicznych (BIP).
 • 9 listopada 2016
  Próbny egzamin gimnazjalny z przedmiotów humanistycznych (język polski, historia, WOS). Termin ustala dyrektor OKE.
 • 10 listopada 2016
  Próbny egzamin gimnazjalny z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych (matematyka, przedmioty przyrodnicze – chemia, fizyka, geografia, biologia). Termin ustala dyrektor OKE
Czytaj wszystkie
Komunikaty MEN
Czytaj wszystkie
Kmunikaty KOIndwidualne wsparcie dla dyrektorów placówek oświatowych

Czytaj wszystkie
Porady prawne
Czytaj wszystkie
Dokumentacja na życzenie

Systematycznie uzupełnieniamy dokumentację zawartą w portalu, uwzględniając potrzeby i sugestie użytkowników. W ostatnim czasie przygotowaliśmy

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
 • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
 • Porady i opinie ekspertów.
 • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
 • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2016 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT