Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY

POLECAMYZmiany prawne i komunikaty

Czytaj wszystkie
Zmiany prawne
 • Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2017

  Komentarz do nowego projektu dotyczącego podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla JST w roku 2017

  Na podstawie art. 28 ust. 6 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego opublikowano projekt rozporządzenia MEN w sprawie podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2017 - wejdzie w życie po podpisaniu przez MEN z dniem 1 stycznia 2017 r. i będzie obowiązywało jeden rok.
  Wymieniony projekt rozporządzenia poprzedza, także obowiązujące jeden rok rozporządzenie MEN z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2016 (Dz. U. z 2015 r. poz. 2294).
  Zgodnie z projektem algorytmu podziału części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2017 szacuje się, że finansowy standard A na ucznia wyniesie ok. 5 331 zł. W stosunku do roku 2016 (5 278 zł) ma wzrosnąć o ok. 1 %, czyli o ok. 53 zł.
  W przypadku dziecka 6-letniego pozostającego w wychowaniu przedszkolnym (roczny obowiązek przedszkolny) planuje się kwotę 4300 zł.
  Mając na uwadze poprzednie lata można zauważyć, że kwota finansowego standardu A może ulec zmianie w przypadku korekty danych o liczbie uczniów (wychowanków) oraz liczbie etatów nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w roku szkolnym 2016/2017 wykazanych w systemie informacji oświatowej wg stanu na 30 września 2016 r. oraz 10 października 2016 r.

  czytaj dalej >>
  Projekt 2 grudnia 2016
Czytaj wszystkie
Nadchodzące terminy
 • 8 grudnia 2016
  Rozpoczęcie procedury archiwizowania akt szkoły i przedszkola (zakończenie i przekazanie do archiwum – kwiecień 2017). Termin ustala dyrektor szkoły i przedszkola
 • 9 grudnia 2016
  Zarządzenie inwentaryzacji majątku szkoły i przedszkola. Termin ustala dyrektor szkoły i przedszkola
 • 14 grudnia 2016
  Poinformowanie rodziców (prawnych opiekunów) o proponowanych ocenach klasyfikacji śródrocznej.
 • 15 grudnia 2016
  Określenie terminu wystawienia śródrocznych ocen klasyfikacyjnych.
 • 16 grudnia 2016
  Potwierdzenie przez rodziców uczniów przyjęcia informacji o ocenach niedostatecznych. Termin ustala dyrektor szkoły.
Czytaj wszystkie
Komunikaty MEN
Czytaj wszystkie
Kmunikaty KOIndwidualne wsparcie dla dyrektorów placówek oświatowych

Czytaj wszystkie
Porady prawne
Czytaj wszystkie
Dokumentacja na życzenie

Systematycznie uzupełnieniamy dokumentację zawartą w portalu, uwzględniając potrzeby i sugestie użytkowników. W ostatnim czasie przygotowaliśmy

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
 • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
 • Porady i opinie ekspertów.
 • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
 • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2016 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT